Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΤΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥΣ

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 12 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-12]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.