Συσχέτιση των δαπανών στον τομέα της υγείας, (όπως αυτοί εμφανίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό), με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας

  1. MSc thesis
  2. ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 12 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-12]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.