Μελέτη των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν το βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού, του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ.ΓΙΟΝΤΖΗΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 30 Μαρτίου 2009 [2009-03-30]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.