ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

  1. MSc thesis
  2. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΟΥΛΙΩΤΗ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 10 Ιανουαρίου 2012 [2012-01-10]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.