Οργάνωση και διαχείριση αναλώσιμου υλικού σε νοσοκομειακές μονάδες

  1. MSc thesis
  2. ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΗ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.