Αποτύπωση λειτουργικών δεδομένων και προτάσεων σχεδιασμού των μονάδων αιμοδοσίας του περιφερειακού συστήματος υγείας και πρόνειας (Πε.Σ.Υ.Π.) δυτικής Ελλάδας

  1. MSc thesis
  2. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.