Οι απόψεις των ιατρών για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της χωροταξικής ανισοκατανομής του ιατρικού σώματος στην Ελλάδα

 1. MSc thesis
 2. Γιώργος Στάθης
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. Μάρτιος 2005 [2005]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. Νιάκας, Δημήτρης
 7. Ιατρός | Άνιση γεωγραφική κατανομή | Υψηλός πληθωρισμός
  • Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των ανεπιθύµητων φαινοµένων του υψηλού πληθωρισµού του ιατρικού σώµατος και της ανισοκατανοµής των ιατρών στις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας και στις ιατρικές ειδικότητες. Στο πρώτο µέρος επιχειρείται ο ακριβής προσδιορισµός του µεγέθους και των ιστορικών αιτίων των φαινοµένων, µε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αποδελτίωση του τύπου των τελευταίων ετών και επεξεργασία των επίσηµων στατιστικών στοιχείων, η µεθοδολογία συγκέντρωσης των οποίων φαίνεται να παρουσιάζει προβλήµατα. Στο δεύτερο µέρος παρατίθενται τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας, µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από 477 ιατρούς, όπου καταγράφονται πρωτογενώς τα αίτια του ιατρικού πληθωρισµού, της συγκέντρωσης του ιατρικού σώµατος στα µεγάλα αστικά κέντρα και της αποφυγής ορισµένων ειδικοτήτων, καθώς και τα αποτελεσµατικότερα µέτρα περιορισµού αυτών των φαινοµένων, σύµφωνα µε τις απόψεις των σηµερινών ελλήνων ιατρών. Εκτιµάται ότι τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορεί ν’ αποδειχθούν χρήσιµα για την επεξεργασία µιας πολιτικής προγραµµατισµού της παραγωγής και διασποράς του ιατρικού προσωπικού, µε στόχο το µεσοπρόθεσµο περιορισµό των παραπάνω ανεπιθύµητων φαινοµένων.
 8. Hellenic Open University
 9. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.