ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SF-36 KAI EQ-5D

  1. MSc thesis
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΜΙΔΗΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 12 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-12]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.