Λίστα φαρμάκων (δαπάνες υγείας φαρμακευτικών προϊόντων και κατανομή απαιτούμενων δαπανών μεταξύ ασθενών και ασφαλιστικού φορέα).

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΠΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 30 Μαρτίου 2009 [2009-03-30]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.