Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στα νοσοκομεία στα πλαίσια του Π.Δ. 146/2003 [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 2013 [2013]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.