Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας-Νοσοκομειακής Μονάδα Καλαμάτας από τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες υγείας.

  1. MSc thesis
  2. ΛΙΑΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.