Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών που υποβάλλονται σε στερεοτακτική βιοψία μαστού έναντι ανοικτής χειρουργικής βιοψίας για διαγνωστικούς λόγους.

  1. MSc thesis
  2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.