Εκτίμηση και προαγωγή της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε παιδιά και εφήβους (8-18 ετών) σε μια ορεινή-αγροτική περιοχή της Κρήτης

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 30 Μαρτίου 2009 [2009-03-30]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.