Οργάνωση διοίκηση κι έλεγχος ειδικών τμημάτων δημοσίων νοσοκομείων - αιμοδοσίας για in vitro diagnostics [Cd-rom] : οικονομική διαχείριση και κόστος του μεταγγιζόμενου αίματος : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΤΖΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 30 Μαρτίου 2009 [2009-03-30]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.