Η ευθύνη (αστική, ποινική και πειθαρχική) των μελών της διοίκησης ενός δημόσιου νοσοκομείου.

  1. MSc thesis
  2. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2015 [2015-12-06]
  5. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.