Διερεύνηση της Οργανωσιακής Δέσμευσης και των Παραγόντων Υποκίνησης στο Νοσηλευτικό Προσωπικό Ελληνικού Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου

  1. MSc thesis
  2. ΝΤΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2015 [2015-12-06]
  5. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.