ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μ.Η.Ν) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ AΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

  1. MSc thesis
  2. ΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2015 [2015-12-06]
  5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.