Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων των ψυχιατρικών δομών : η περίπτωση των οικοτροφείων και των προστατευόμενων διαμερισμάτων του Ν. Κέρκυρας.

  1. MSc thesis
  2. ΓΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2015 [2015-12-06]
  5. ΧΛΕΤΣΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.