Μέτρηση της αντίληψης των εργαζόμενων νοσοκομείου για την ασφάλεια των ασθενών σε δημόσιο Νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης.

  1. MSc thesis
  2. ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2015 [2015-12-06]
  5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.