Σχεδιασμός εμπορικών καταστημάτων: Τεχνικές προσέγγισης του καταναλωτή

Retail lighting design: Consumer approach techniques (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ρέντζιου, Ευαγγελία
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 268
 7. Σκανδάλη, Χριστίνα
 8. Σκανδάλη, Χριστίνα | Σιγάλα, Χαρά
 9. Εμπορικό κατάστημα; Retail store | Τεχνικές προσέγγισης καταναλωτή; Consumer approach techniques | Τεχνικές φωτισμού; Lighting design techniques | Ψυχολογία καταναλωτή; Consumer psychology
 10. 14
 11. 100
 12. Εικόνες, Πίνακες
 13. Εργαλεία γνώσης για τη σχεδίαση και προσομοίωση έργων φωτισμού / Μπουρούσης, Κ.
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν ο φωτισμός των εμπορικών καταστημάτων και οι τεχνικές προσέγγισης του καταναλωτή, εστιάζοντας τη μελέτη σε επώνυμα καταστήματα ένδυσης μεσαίας και οικονομικής κατηγορίας. Τα ζητήματα που τίθενται προς ανάλυση είναι η αντιμετώπιση του σχεδιασμού φωτισμού στο χώρο των πωλήσεων σε επώνυμα καταστήματα μεσαίας και οικονομικής κατηγορίας, τι τεχνικές προσέγγισης χρησιμοποιούν και με ποιον τρόπο ο καταναλωτής επηρεάζεται από το φωτισμό αυτών. Πιο συγκριμένα, στο θεωρητικό κομμάτι περιγράφονται οι ανάγκες ενός εμπορικού καταστήματος ως προς τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του visual merchandising, καθώς επίσης μελετώνται οι συμπεριφορές των καταναλωτών και ο διαχωρισμός τους με βάση την κουλτούρα, την κοινωνική τάξη, το φύλο. Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση της σχέσης του φωτισμού με το marketing και άλλες σχετικές έννοιες όπως το brand loyalty και το brand personality καθώς οι έννοιες αυτές σχετίζονται άμεσα με τα χαρακτηριστικά της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Επιπλέον γίνεται σύνδεση του χρώματος με το φωτισμό και το κατάστημα και επιχειρεί να προσδιορίσει το πως ο φωτισμός δημιουργεί την ατμόσφαιρα σε ένα εμπορικό κατάστημα και τι επιτυγχάνεται μέσω αυτής της διαδικασίας. Τέλος, μελετώνται οι τεχνικές προσέγγισης της χρήσης του φωτισμού ως ένα εργαλείο διερεύνησης της αισθητηριακής εμπειρίας του καταναλωτή, παρουσιάζονται οι τρόποι φωτισμού και ανάδειξης των προϊόντων ενός εμπορικού καταστήματος και στοιχειοθετούνται οι τεχνικές προσέγγισης των καταναλωτών με την βοήθεια του φωτισμού. Στο πρακτικό μέρος μελετώνται μέσω παρατήρησης φωτογραφιών και συγκρίνονται με βάσει τα δεδομένα, επώνυμα καταστήματα ενδυμάτων μεσαίας κατηγορίας, με επώνυμο κατάστημα ενδυμάτων οικονομικής κατηγορίας. Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση αυτών και η διεξαγωγή συμπερασμάτων όπου βασικό στόχο έχει να απαντηθούν δύο κύρια ερωτήματα. Πρώτον το βασικό ερώτημα ως προς το σχεδιασμό φωτισμού των καταστημάτων μεσαίας και οικονομικής κατηγορίας και ποιες οι διαφορές και ομοιότητες που εντοπίζονται μεταξύ αυτών και δεύτερον ως προς τις τεχνικές προσέγγισης του καταναλωτή που εφαρμόζονται σε κάθε μία από αυτές με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση του σχεδιασμού φωτισμού των καταστημάτων και οι τεχνικές προσέγγισης που χρησιμοποιούνται με σκοπό να διερευνηθεί τι προκαλεί οπτικό ενδιαφέρον στο καταναλωτή και τι τον επηρεάζει.
  • The aim of the thesis is to study retail lighting design and consumer approach techniques by focusing the study on medium and economic brands of clothing stores. The issues that the research is mainly addressed at is the lighting design at the sales area in the middle and economic category of brand stores, the approach techniques they use and how the consumer is influenced by their lighting design. More comprehensively, the theoretical part describes the need for a retail store to design and develop visual merchandising, while studying the behavior of consumers and their categorization based on culture, social class and gender. Subsequently, it describes the relationship between lighting and marketing and other relevant terms such as brand loyalty and brand personality as they are linked to the characteristics of consumer behavior. In addition, color is linked with lighting and the retail store and attempts to determine how lighting creates the atmosphere in a retail store and what is achieved through this process. Finally, it studies the use of lighting techniques as a tool for exploring the sensory experience of the consumer, presents different ways of illuminating and displaying the products of a retail store and the techniques of approaching consumers by using lighting. In the practical part of the thesis, a comparative study is being made by photography observation based on the design data, of medium-class clothing stores brands and economic class clothing store. Technical analysis and conclusions are being made with the main target to answer questions related to the lighting design of the medium and economic class retail stores, what are the similarities and differences identified and the consumer approach techniques applied by each company with the main focus on increase of sales. The main target of the study is the research and presentation of the lighting design technique in retail store and the approach techniques used to investigate what causes visual interest to the consumers and what affects them.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.