Ανάλυση του σχεδιασμού και των τεχνικών φωτισμού στις τηλεοπτικές σειρές. Το παράδειγμα της καθημερινής τηλεοπτικής σειράς «Το Τατουάζ»

Analysis of lighting design and techniques in television series. The example of the daily television series "To Tatouaz" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κλεόπα, Κώστας
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Σκοπετέας, Ιωάννης
 8. Σκοπετέας, Ιωάννης | Σκάλκου, Κατερίνα
 9. Σχεδιασμός Φωτισμού Τηλεοπτικών Σειρών, Lighting Design of television series | Φωτισμός σε Τηλεοπτικού Στούντιο, Lighting in Television Studio | Χρήση Φυσικού Φωτισμού, Use of Natural Light | Χρήση Φωτιστικών Σωμάτων
 10. 3
 11. 7
 12. 0
  • Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζουμε τις τεχνικές φωτισμού και τα φωτιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των καθημερινών τηλεοπτικών σειρών. Στην προσπάθειά μας να δούμε τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα, διερευνούμε το σχεδιασμό και τις τεχνικές φωτισμού στην καθημερινή τηλεοπτική σειρά του Alpha TV «Το Τατουάζ». Στην πρώτη ενότητα περιγράφουμε την ιστορία των καθημερινών τηλεοπτικών σειρών και τα κύρια ρεύματα που μας οδήγησαν στη σύγχρονη μορφή τους. Επίσης βλέπουμε πώς η ομάδα- κοινού στην οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο είδος, επηρέασε το σενάριο και κατ’ επέκταση την αισθητική της εικόνας και του φωτός. Συγκεκριμένα βλέπουμε πώς οι καθημερινές ραδιοφωνικές σειρές μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση και πώς δημιουργήθηκε η έννοια της σαπουνόπερας και της τηλενουβέλας. Παρουσιάσουμε τις Σαπουνόπερες και πώς αυτές εξελίχθηκαν μέσα στην ιστορία της τηλεόρασης τόσο στον διεθνή όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την Λατινοαμερικάνικη τηλενουβέλα και το πώς επηρέασε το σενάριο την αισθητική. Την εξέλιξη των τηλενουβέλων από τοπικές, οι οποίες προβάλλονταν μόνο στη χώρα παραγωγής, σε παγκόσμιες. Θα δούμε τα κύρια ρεύματα που οδήγησαν στη σύγχρονη μορφή των τηλενουβέλων τόσο σε παγκόσμιο όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε τα είδη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στην τηλεόραση, όπως και τα βασικά είδη διαχύτων και ανακλαστήρων. Παρουσιάζουμε τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι διευθυντές φωτογραφίας και πώς αυτές χρησιμοποιούνται για να παραχθεί το ανάλογο αισθητικό αποτέλεσμα, π.χ. δραματικό, ανάλαφρο, τρομακτικό κτλ. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζουμε και αναλύουμε το σχεδιασμό φωτισμού της καθημερινής τηλεοπτικής σειράς του Alpha TV «Το Τατουάζ», παρουσιάζοντας το είδος και το ύφος του φωτισμού στα βασικά storylinesτης παραγωγής. Μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων σκηνών συλλέγουμε δείγμα για την αισθητική του φωτός και τον τρόπο αντιμετώπισης του σε κάθε σκηνή, ανάλογα με τον χαρακτήρα της, και ανιχνεύουμε τους λόγους της παραγωγής του συγκεκριμένου αισθητικού αποτελέσματος.
  • In this postgraduate thesis we are presenting the lighting techniques and the lighting tools used to produce the daily television series. In our effort to see what is happening in the Greek reality, we are presenting and analyzing the lighting design and techniques in the daily TV series of Alpha TV "To Tatouaz." In the first section we describe the history of the daily TV series and the main currents that led us to their modern form. We also see how the target-group, to which this series is addressed, influenced the scenario and thus the aesthetics of the image and the light. In particular, we see that the daily radio series were transferred to television and that the concept of soap opera and telenovelas was created. We present the soap operas and how they evolved in the history of television in both the international and the Hellenic area. Then we present the Latin American telenovela and how the script influenced aesthetics. The evolution of tele-products from local countries which were only promoted in the country of production to world-wide. We will see the main currents that led to the modern form of telenovelas worldwide and in Greece. In the second section we will present the types of luminaires used in television, as well as the basic types of reflectors. We will present the basic techniques that the directors of photography use and how they are used to produce the appropriate aesthetic result, e.g. dramatic, lightweight, scary etc. In the third section we will present and analyze the lighting design of the daily TV series of Alpha TV «To Tatouaz», presenting the genre and style of lighting in the main storylines of the series. Through the analysis of the storylines we will have a sample for the aesthetics of the light and the way of dealing with each scene, depending on its character and we will present the reasons for the production of the specific aesthetic result. Through this diploma thesis we want to present the modern reality of the broader Greece space, in terms of lighting design for the daily TV series.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές