ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ. ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 196
 7. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ
 8. ΔΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ
 9. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 10. 20
 11. 24
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχέδια
  • Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας διερευνάται η συμβολή του τεχνητού φωτισμού στην αποτελεσματική ένταξη του περιβάλλοντα χώρου που καταλαμβάνουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό των πόλεων, με σκοπό την αξιοποίηση τους ως μέσο ανάπτυξης και ρύθμισης του ευρύτερου αστικού ιστού. Ο χαρακτήρας του περιβάλλοντος χώρου είναι διττός, καθώς λειτουργεί τόσο ως ένας σημειακός υποδοχέας ενός μεγάλου ποσοστού της πληθυσμιακής πυκνότητας της πόλης όταν πραγματοποιείται η αθλητική δραστηριότητα, όσο και ένας υπαίθριος χώρος, μέρος ενός ευρύτερου αστικού συμπλέγματος κατά την καθημερινότητα. Συνιστά μια βαρυσήμαντη οντότητα για την πόλη και το άθλημα, συνεπώς, ο φωτισμός του επηρεάζει πολυεπίπεδα και πολυτομεακά το δομημένο περιβάλλον. Στη πολύπτυχη σχέση συνύπαρξης μεταξύ του περιβάλλοντα χώρου της αθλητικής εγκατάστασης, του αστικού συμπλέγματος και του αθλητικού γεγονότος αναλύονται δύο σενάρια φωτισμού, αυτού της καθημερινότητας και αυτού του εφήμερου αθλητικού γεγονότος, που για να μπορέσουν όμως να λειτουργήσουν άρτια οφείλουν να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλάνο φωτισμού πολεοδομικής εμβέλειας. Με δεδομένη την έντονη προβληματική που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με ζητήματα ποιοτικής αναβάθμισης των πόλεων μέσω του φωτισμού, επιχειρείται η διερεύνηση των χώρων αυτών στο θεωρητικό και στο πρακτικό επίπεδο. Το εγχείρημα δε ενισχύεται ακόμα περισσότερο όταν οι προσεγγίσεις δεν αφορούν μόνο σε αναγνώσεις τοπικού χαρακτήρα αλλά αποκτούν διαστάσεις υπερτοπικής εμβέλειας, θέτοντας ορίζοντες σε μια ευρύτερη γεωγραφική ενότητα.
  • This paper analyses the contribution of artificial lighting to the effective inclusion of the surrounding environments that athletic facilities occupy in the center of the cities, aiming at their utilization as means of development and regulation of wider urban areas. The character of the surrounding environment is twofold, as it functions as a point of host of a big amount of the city’s public density when athletic events take place, as well as an open public space, part of a wider urban net in the everyday life. Constitutes an important entity for the city and the sport, therefore, the lighting affects the built environment multisectoral and in all levels. In the multifaceted relationship of coexistence in between the surrounding environment of the sports facility, the urban net and the athletic event, two concepts of lighting are analyzed, the one of the everyday life and the other of the ephemeral sport event, that in order to be able to function successfully, ought to form part in a wider lighting plan under an urban scope. Regarding the on-going intense discussion, in international and national level, about matters of improving the environmental quality of cities through lighting, a research is done to test these areas in practical and theoretical level. This exercise is strengthened more when the analysis concerns not only local readings but also reaches dimensions of supralocal extent, setting horizons for a wider geographical entity.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.