Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παράκτιων Πόλεων. Τεχνικά Έργα, Φυσικές Υποδομές και Υβριδικές Προσεγγίσεις για το Παράκτιο Μέτωπο

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΔΑΦΝΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 15 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-15]
 5. Ελληνικά
 6. 152
 7. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. περιβαλλοντικός σχεδιασμός, παράκτιες πόλεις, τεχνικά έργα, φυσικές υποδομές, υβριδικές προσεγγίσεις | environmental planning, coastal cities, grey infrastructure, natural infrastructure, hybrid approaches
 9. 1
 10. 10
 11. 10
 12. πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία με πεδίο έρευνας τις παράκτιες πόλεις, πραγματεύεται το ρόλο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, την εξέλιξη του σήμερα και τις προκλήσεις που αναδύονται. Στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, εξετάζονται τα στάδια του σχεδιασμού και η σημασία της έννοιας της ανθεκτικότητας. Το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται στο παράκτιο μέτωπο και μελετώνται οι υποδομές προστασίας. Η συγκριτική ανάλυση των τεχνικών έργων και των φυσικών υποδομών αναδεικνύει προκλήσεις και προοπτικές που καλούνται να σταθμίσουν οι σχεδιαστές. Μέσα από τη διεθνή πρακτική εντοπίζονται σύγχρονες εφαρμογές και εξετάζεται η αποδοχή των νέων μορφών υποδομής. Ταυτόχρονα αξιολογείται η θεώρηση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού ως μια συνεργασία με τη φύση και εξετάζεται η δυνατότητα επέκτασης του προσανατολισμού των υποδομών πέραν του αμυντικού τους χαρακτήρα. Τέλος, παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι πτυχές υβριδικών προσεγγίσεων ως μέσο προστασίας. Οι καινοτόμες αυτές μέθοδοι αν και σε πρωτόλεια μορφή, προάγονται ως μια βιώσιμη και περισσότερο ρεαλιστική επιλογή για το παράκτιο μέτωπο των πόλεων.
  • This thesis aims at discussing the role of environmental planning, its progress to date and the challenges that arise, all while focusing on coastal cities. In the context of Integrated Coastal Zone Management, the procedure of planning is discussed, as well as the importance of resilience and its aspects. The research focuses its interest on the waterfront and the infrastructure used for the purpose of protection. A comparative analysis between grey and natural infrastructure, highlights the challenges and future prospects that planners cope with. On account of international practices, modern applications are explored and new forms of infrastructure are annotated and embraced. At the same time, this study aims at exploring whether environmental planning is seen as cooperation with nature and if there is a possibility of shifting the focus beyond its defensive orientation. Finally, hybrid approaches and their capacity as a mean of protection are discussed. These innovative methods, although they are not fully explored, are promoted by this study as a sustainable and feasible choice for the waterfront of coastal cities.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές