ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΜΟΘΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Environmental design of urban outdoor spaces and changing natural boundaries. The example of El. Venizelou in contact with the central sandy beach of Artemis. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 190
 7. Ζαβράκα, Δέσποινα
 8. Κεφαλογιάννης, Νεκτάριος | Δήμας, Αθανάσιος
 9. αστικό τοπίο, φύση, παράκτιο μέτωπο, οικοσύστημα, βιώσιμος σχεδιασμός
 10. 27
 11. 30
 12. Στο κείμενο υπάρχουν εικόνες - φωτογραφίες, πίνακες, γραφήματα, χάρτες, σχέδια
  • Το αστικό τοπίο εξαπλώνεται συνεχώς καταπατώντας και προσβάλοντας το φυσικό οικοσύστημα. Σε τοπία όπου η δυναμική της φύσης είναι ισχυρή, αστικές παρεμβάσεις στο τοπίο που έχουν υλοποιηθεί με μοναδική κατεύθυνση την ανθρώπινη δραστηριότητα αποτυγχάνουν καθώς η φύση αντεπιτίθεται. Καθώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες συσσωρεύονται, υποβαθμίζεται η λειτουργία και η ποιότητα του αστικού χώρου και το φυσικό οικοσύστημα δέχεται πιέσεις και αλλοιώσεις. Τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ζητήματα αποκατάστασης οικοσυστημάτων, επικεντρώνουν σε τοπία που εμφανίζονται σαν μια ανεξέλεγκτη και ενστικτώδη εισβολή της φύσης στο αστικό τοπίο. Εισάγεται μια δυναμική παρουσία της φύσης στο τοπίο της πόλης η οποία αντιδρά και προσπαθεί διαρκώς να τιθασεύσει και να εγκλωβίσει τη φύση μέσα στα αστικά της δεδομένα. Ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο εμφανίζεται η αντιπαράθεση της έντονης αστικής εξάπλωσης και της εκμετάλλευσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πόλη της Αρτέμιδος Αττικής με αστική εξάπλωση τα τελευταία πενήντα χρόνια επιφέροντας καταστροφές στο παράκτιο μέτωπο. Η δυναμική του θαλάσσιου οικοσυστήματος με τη βοήθεια των κλιματικών συνθηκών εισβάλει στο αστικό τοπίο επιφέροντας προβλήματα στη λειτουργία του. Η έρευνα κινείται αρχικά σε μια βάση αποτύπωσης και καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης ερμηνεύοντας τις υπάρχουσες ιδιότητες και τις πραγματοποιούμενες δυνατότητες τοπίων σπάνιων που συνδυάζουν αστικές και φυσικές αντικρουόμενες δράσεις καθώς και την μεταβλητότητα και την πολυδιάσταση του τοπίου. Καθορίζεται η χρήση των κατάλληλων εργαλείων και των ορίων και η μεθοδολογία που απαιτείται για να ενισχυθεί μια βιώσιμη διαδρομή και ο σχεδιασμός του ανασχηματισμού και της αναγέννησης του τοπίου με στόχο την αρμονική συνύπαρξη και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας των αντικρουόμενων χώρων.
  • The urban landscape is constantly spreading, encroaching on and harming the natural ecosystem. In areas where the dynamics of nature are strong, urban interventions in the landscape that have been implemented in a unique direction of human activity fail as nature counters. As human activities accumulate, the function and quality of urban space deteriorates and the natural ecosystem undergoes pressures and alterations. Recently, scientists working on environmental design and ecosystem restoration have focused on landscapes that appear to be an uncontrollable and instinctive invasion of nature into the urban landscape. It is now introduced in the city landscape a dynamic presence of nature, which reacts and constantly tries to tame and trap nature in its urban data. Particularly on the coastal front, there is a confrontation between intense urban sprawl and the exploitation of marine ecosystems. A typical example is the city of Artemis, in Attica, with urban sprawl over the last fifty years, causing destruction on the coastal front. The dynamics of the marine ecosystem with the help of climatic conditions invade the urban landscape causing problems in its operation. The research initially moves on a basis of capturing and recording the existing situation by interpreting the existing properties and the realized possibilities of rare landscapes that combine urban and natural conflicting actions as well as the variability and multidimensionality of the landscape. The use of appropriate tools and boundaries and the methodology required to enhance a sustainable route and the design of landscape remodelling and regeneration with the aim of harmonious coexistence and exploitation of the diversity of conflicting spaces, are being defined.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές