Οι αλλαγές της επαγγελματικής καθημερινότητας των δημοσιογράφων των τοπικών μέσων στην διάρκεια των 10 χρόνων οικονομικής κρίσης: Το παράδειγμα της πόλης των Πατρών

 1. MSc thesis
 2. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΒΕΓΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης | Κοινοτική Δημοσιογραφία | Τοπικά ΜΜΕ | Εφημερίδες | Τηλεόραση | Διαδίκτυο | Πάτρα | Αχαΐα
 10. 68
 11. 24
 12. 0
  • Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δυσμενέστατη κατάσταση την οποία βίωσε η χώρα μας, κατά τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, από την στιγμή που «το κατώφλι της» πέρασε η οικονομική κρίση. Μεταξύ άλλων, ο χώρος της δημοσιογραφίας είναι από τους πιο βαριά πληγέντες επαγγελματικούς κλάδους στην Ελλάδα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παγκόσμια, εθνικά αλλά κυρίως τοπικά, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές και ουσιώδεις ανακατατάξεις λόγω της υπάρχουσας κατάστασης. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να καταγράψει τις αλλαγές οι οποίες σημειώθηκαν τόσο στην επαγγελματική ζωή των δημοσιογράφων (καθήκοντα, συνθήκες εργασίας κ.α.), όσο και γενικότερα στον χώρο των τοπικών μέσων της πόλης των Πατρών όπου αυτοί εργάζονταν, κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, γίνεται παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών και του ρόλου της κοινοτικής δημοσιογραφίας και των τοπικών μέσων, (παραδοσιακών και διαδικτυακών) στην ενημέρωση και την σύνδεση των τοπικών κοινοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία εστιάζει στην περίπτωση των τοπικών μέσων της Πάτρας και προβαίνει στην παρουσίαση αυτών στο σύγχρονο τοπικό δημοσιογραφικό τοπίο. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης και μέσα από διενεργηθείσες συνεντεύξεις με δημοσιογράφους και στελέχη, οι οποίοι απασχολούνται σε διαφορετικά τοπικά μέσα της Πάτρας, γίνεται κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι νέες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, έχουν επηρεάσει βαθιά την επαγγελματική τους καθημερινότητα και τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματός τους.
  • The recent economic crisis undoubtedly had an immense impact in Greece during the last decade. Journalism, among other fields, was severely affected. This was the case globally, nationally and on a local level, forcing media to undergo major structural changes in order to adapt to the current situation. The purpose of this study is to record the aforementioned changes in journalists’ life and work duties regarding the local media of the city of Patras following the last ten years of economic crisis. Τhe study provides a literature review on the characteristics and the role of both community journalism and local media in informing and connecting local communities. Specifically, the present paper focuses on the existing local media in the city of Patras. In the second part, based on interviews conducted with journalists and media executives working for a wide range of local media, the study presents how the financial crisis impacted journalists’ practices when the exercise their profession
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές