ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ PODCASTS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Journalistic Podcasts in Greece:convergences and divergences between new and old radio media (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 40
 7. ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 9. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ / RADIO | WEB RADIO | ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ / DIGITAL MEDIA | PODCASTS
 10. 5
 11. 35
 12. 3 εικόνες και 2 πίνακες
 13. 18. Ζαρούχας και άλ. (2013), Ειδικά Θέματα Ακουστικού Σχεδιασμού και Πολυμέσων. Πολυμεσικές εφαρμογές ήχου, β’ τόμος. Πάτρα: Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα δημοσιογραφικά ηχητικά άρθρα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μία ανασκόπηση των προκατόχων του μέσου αυτού, δηλαδή του ραδιοφώνου και των διαδικτυακών ραδιοφώνων. Ακόμα γίνεται αναφορά στα διακριτά χαρακτηριστικά των ψηφιακών μέσων και του φαινομένου της σύγκλισης, λόγω του οποίου οδηγηθήκαμε στις προγεγραμμένες ηχητικές εκπομπές. Στο τέλος, η ποιοτική έρευνα με ημι-δομημένες ερωτήσεις ανέδειξε τα διακριτά -θετικά και αρνητικά- χαρακτηριστικά του σύγχρονου μέσου, καθώς και τις διαφοροποιήσεις με το παραδοσιακό ραδιόφωνο.
  • This dissertation is about the Greek podcasts made by journalists. First, we will notice the features of radio and web radio and the results of media convergence and digitalization. Then, there will be a qualitative research with semi-structured questions which apply to the structure of this dissertation. The interviews will be given by journalists who are also podcast producer. They answer questions like why they think that sound articles are more popular this period. The results of the interviews shed light on the causes of the great dynamic that pre-recorded and edited voice news programs have gained in recent years, as the first audio content production companies are now being developed and created, and journalistic groups are investing in this innovation. Journalists were asked to recognize the key differences between traditional and modern media that use voice and music
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές