Παραδοσιακά και Υπερτοπικά Μέσα της Ηλείας: Κατά πόσο αναδεικνύονται οι τοπικές φωνές και σε ποιους δίνεται το βήμα

 1. MSc thesis
 2. Μπουλούτα, Λουίζα
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. Μπακουνάκης, Νικόλαος
 8. Παραδοσιακά Μέσα | Υπερτοπικά Μέσα | Τοπικές Φωνές | Διάκριση φύλων
 9. 4
 10. 15
 11. Περιέχει διαγράμματα
  • Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και οι εξελίξεις στον πολιτικό τομέα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των θεμάτων που αφορούν την εθνική ατζέντα και την δημιουργία ενός ενημερωτικού κενού, όσον αφορά τις τοπικές κοινότητες. Η βαρύτητα των θεμάτων της εθνικής ατζέντας, καθιστά αδύνατη τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων όσων συμβαίνουν καθημερινά στις επιμέρους τοπικές κοινότητες. Το δημοσιογραφικό αυτό κενό καλείται να καλύψει η κοινοτική δημοσιογραφία μέσω των παραδοσιακών και υπερτοπικών μέσων. Η κοινοτική δημοσιογραφία υφίσταται δεκάδες χρόνια και εξυπηρετεί την ανάγκη των μελών της κοινότητας για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με όσα διαδραματίζονται καθημερινά σε αυτή. Η παραδοχή ότι τα κοινοτικά μέσα είναι ο μόνος τρόπος να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες αλλά και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην κοινωνία, έχουν οδηγήσει στην ανάδειξη των τοπικών εφημερίδων ως θεμελιακά μέσα αλλά και στην συνεχή άνοδο των υπερτοπικών μέσων. Βασικός στόχος παραδοσιακών και υπερτοπικών μέσων, πέραν της ενημέρωσης, αποτελεί η ενίσχυση της κοινότητας αλλά και η ανάδειξη των τοπικών φωνών. Ωστόσο, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ανά τον κόσμο, έχουν αναδείξει τη διάκριση που υπάρχει μεταξύ των μελών της κοινότητας που χρησιμοποιούνται ως πηγές ενημέρωσης. Διακρίσεις που αφορούν τόσο το φύλο όσο και την κοινωνική κατάσταση ή και την ιδιότητα των πηγών. Συγκεκριμένα, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν επισημάνει τη σαφή διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και την ενίσχυση του στερεοτύπου περί ισχυρών ανδρών και αδύναμων γυναικών. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών και υπερτοπικών μέσων, ενώ στη συνέχεια ερευνάται αν και κατά πόσο αναδεικνύονται οι φωνές της κοινότητας. Αναφερόμενοι στην κοινότητα, θα εστιάσουμε στις φωνές των γυναικών μιας κοινότητας, την ιδιότητα υπό την οποία τοποθετούνται και για ποια θεματολογία. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε παραδοσιακά και υπερτοπικά μέσα της Ηλείας. Ως υπερτοπικά μέσα θα εξεταστούν δυο ανεξάρτητες από παραδοσιακά μέσα ιστοσελίδες και ως παραδοσιακά μέσα δύο τοπικές εφημερίδες καθημερινής κυκλοφορίας.
  • Looking above the financial crisis of the last few years, as well as the developments in the political scene, we can observe an increasement on the national agenda's issues. At the same time there is a lack of information through the communities. It is a well-known fact that because of the importance of the national issues, all the other local community’s tasks are not covered by the press eventually. For this reason we have the local journalism through the traditional and the hyperlocal media. It is a valid and direct source of information about what is happening in the local community. Over the years was realized that the local media is the only way to highlight and help to deal with the issues successfully. Fundamentally, they try to accomplish both information and reinforcement residents' needs. However, surveys have outlined discriminations among community members because of the grounds of gender or the social status. More specifically a clear discrimination has been observed between men and women in the media. Moreover, men seem to be more powerful, as always, towards weak women. This bachelor's thesis presents all the characteristics of the traditional and hyperlocal media while it investigates how strong the community's voice is. Continuing, we will focus on the power of women's voice, their status and what topics they undertake. Then, the results of a survey of traditional and hyperlocal media in Ilias' county will be presented. Two independent websites are presented as hyperlocal media and two daily local newspapers as traditional media.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.