Η Αναπαράσταση του Φύλου στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία

Representation of Gender in Greek and European Journalism (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Άλτα, Αγάπη
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Βαμβακάς, Βασίλειος | Βέγλης, Ανδρέας
 9. Έμφυλα ζητήματα, φυλετικές διακρίσεις, γυναίκες με εξουσία, ελληνική και ευρωπαϊκή δημοσιογραφία, πολιτισμικές διαφοροποιήσεις, δημοσιογραφική κουλτούρα | Gender issues, racial discrimination, women in power, Greek and European journalism, cultural differences, journalistic culture
 10. 13
 11. 23
 12. Περιέχει: εικόνες, πίνακες
  • Δείγματα σεξισμού, μισογυνισμού και φυλετικών διακρίσεων, όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές, την επιλογή θεματολογίας και την ανάληψη θέσεων ευθύνης παρατηρούνται ακόμη και σήμερα σε πολλές ειδησεογραφικές επιχειρήσεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παρόλο που ο φεμινισμός κατάφερε να κερδίσει σημαντική ορατότητα στα κυρίαρχα και νέα μέσα ενημέρωσης, πολλά από αυτά εξακολουθούν να εστιάζουν στη γυναικεία εμφάνιση, να θυματοποιούν τους άνδρες βιαστές ή να αναπαράγουν παγιωμένες αντιλήψεις για τους έμφυλους ρόλους. Η παρούσα διπλωματική στοχεύει να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο έμφυλα ζητήματα καλύπτονται από εγχώρια και ευρωπαϊκά ΜΜΕ και στη συνέχεια να ερευνήσει πως παρουσιάζουν αυτά, γυναίκες με εξουσία. Απώτερος στόχος υπήρξε η καταγραφή συγκλίσεων και αποκλίσεων, προκειμένου να αναδειχθούν πολιτισμικές διαφοροποιήσεις που διαμορφώνουν τη δημοσιογραφική κουλτούρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που επιλέχθηκαν για την έρευνα αποτελούν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την Ελλάδα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ για τη Γαλλία, η διάσημη Ιταλίδα μπλόγκερ μόδας Κιάρα Φεράνι και η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ. Μελετήθηκε η γλώσσα, το περιεχόμενο, οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίασή των συγκεκριμένων προσώπων, το πεδίο εστίασης των ειδήσεων, εξετάστηκε η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των ρεπορτάζ και τέλος επιχειρήθηκε μία σύγκριση των ελληνικών και ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης σε ζητήματα φύλου και ισότητας.
  • Examples of sexism, misogyny and racial discrimination in terms of financial earnings, choice of the topics covered and taking up positions of responsibility are still observed today in many news media, in Greece and Europe. Although feminism has gained important visibility in the dominant and new media, many of them still focus on female appearance, victimization of male rapists, or on reproducing consolidated perceptions of gender roles. This dissertation aims to study the way in which gender issues are covered by domestic and European media as well as to investigate the way they present women in power. The ultimate objective is to record convergences and divergences, in order to highlight the cultural differences that shape the journalistic culture in Greece and Europe. More specifically, the women selected for the research are Katerina Sakellaropoulou, the first female President of the Hellenic Republic, the President of the European Central Bank Christine Lagarde for France, the famous Italian fashion blogger Chiara Ferragni and the German Chancellor Angela Merkel. For the purposes of the research, the language, the content and the pictures used for the presentation of these specific persons were studied. In addition, the focal points of the news as well as the objectivity and impartiality of the reportage were examined and finally a comparison between the Greek and European media on gender and equality issues was made.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές