Πλατφόρμες ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ δημοσιογράφων και whistleblowers. Η ερευνητική δημοσιογραφία στην εποχή της κρυπτογράφησης.

Digital whistleblowing platforms between journalists and whistleblowers. Ιnvestigative journalism at the cryptography age (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Διονυσοπούλου, Βασιλική
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Βέγλης, Ανδρέας
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Μπακουνάκης, Νικόλαος
 9. Διαρροή πληροφοριών | SecureDrop | Πληροφοριοδότης | GlobaLeaks | Ερευνητική δημοσιογραφία | Tor | Κρυπτογράφηση | WikiLeaks | Whistleblower
 10. 75
 11. 0
  • Οι πλατφόρμες ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ δημοσιογράφων και whistleblowers αποτελούν απαραίτητα εργαλεία του σύγχρονου δημοσιογράφου. Η δυνατότητα παρακολούθησης κάθε ψηφιακής δραστηριότητας καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ του δημοσιογράφου και του πληροφοριοδότη. Η ψηφιακή τεχνολογία δίνει τη λύση με εργαλεία που βασίζονται στην κρυπτογράφηση και τον περιορισμό των μεταδεδομένων της διαδικτυακής επικοινωνίας. Εργαλεία όπως ο πλοηγητής Tor, το Tails, το Signal και ο κώδικας PGP διευκολύνουν την ασφαλή ψηφιακή επικοινωνία και ανταλλαγή περιεχομένου. Πολλές από τις τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν από καινοτόμους μηχανικούς πληροφορικής για τη δημιουργία ασφαλέστερων εργαλείων επικοινωνίας της αίθουσας σύνταξης με τον έξω κόσμο. Η αρχή έγινε το 2006, με την εμφάνιση των WikiLeaks, τα οποία καθιέρωσαν νέες πρακτικές στον τρόπο άντλησης και παρουσίασης των ειδήσεων. Η ερευνητική δημοσιογραφία έψαχνε το βηματισμό της στο νέο περιβάλλον. Οι αποκαλύψεις, το 2013, του πρώην πράκτορα του National Security Agency, Edward Snowden, κατέστησαν απολύτως αναγκαία την προάσπιση της διαδικασίας της επικοινωνία του δημοσιογράφου με τους whistleblowers. Τη λύση την έδωσαν δυο λογισμικά που βασίζονται σε ανοιχτό κώδικα και που παρέχονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δωρεάν σε όλα τα μέσα. Πρόκειται για τις πλατφόρμες ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ δημοσιογράφων και whistleblowers. To SecureDrop και το GlobaLeaks είναι τα δυο βασικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα περισσότερα μέσα παγκοσμίως, με το πρώτο να αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στο χώρο. Το μέλλον της ερευνητικής δημοσιογραφίας, που συνδέεται άμεσα με την προστασία των πληροφοριοδοτών, έγκειται στη χρήση των εργαλείων αυτών. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες και ο βαθμός της χρήσης τους θα κρίνει την πορεία του επαγγέλματος, σε μια εποχή που η αξιοπιστία του βάλλεται διεθνώς.
  • Digital whistleblowing platforms are some essential tools for modern journalism. The possibility of any digital activity to be monitored makes it necessary to ensure the confidentiality of communication between journalist and whistleblower. Digital technology provides tools based on encryption and reduction of metadata. Tor Browser, Tails, Signal and the encryption code PGP are some of them. Many IT experts tried to make tools especially for the safe communication between press rooms and whistleblowers. WikiLeaks, in 2006, was the first big step. The disclosures of NSA’s agent Edward Snowden were the turning point to this procedure. It was clear that journalists should find ways for safe communication. SecureDrop and GlobaLeaks was the solution. These two digital whistleblowing platforms are the main tools most of the media outlets use worldwide. They expand the way of journalistic investigation and it depends on the journalists to use them properly in order to regain their lost reliability.
 12. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές