Παραπληροφόρηση, προπαγάνδα και διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19. Η περίπτωση του διεθνούς οργανισμού του ΝΑΤΟ

Misinformation, Disinformation, propaganda and fake news dissemination during the Covid-19 outbreak. Case study: NATO (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ξιφαρά, Μαρία Άρτεμις
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Βαμβακάς, Βασίλειος | Μπακουνάκης, Νικόλαος
 9. Ψευδείς ειδήσεις | Fake News | Παραπληροφόρηση | Disinformation/Misinformation | Προπαγάνδα | Propaganda | Πανδημία πληροφόρησης | Infodemic | Covid-19 | Covid-19 | ΝΑΤΟ | ΝΑΤΟ
 10. 7
 11. 145
 12. Πίνακες, εικόνες
  • Τον τελευταίο χρόνο, η ανθρωπότητα δίνει μάχη ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού. Δεν είναι η πρώτη φορά που η παγκόσμια κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με μια πανδημία. Τα προηγούμενα 20 χρόνια ξέσπασαν πανδημίες όπως Σαρς, γρίπη Η1Ν1 και Εμπόλα. Η COVID-19, όμως, είχε και έχει μεταδοτικότητα από άνθρωπο σε άνθρωπο και ραγδαία εξάπλωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς η πανδημία εξαπλωνόταν στη μια χώρα μετά την άλλη, η ανάγκη του κοινού για πληροφόρηση σχετικά με το νέο ιό αυξήθηκε. Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, αποτέλεσαν το εύφορο έδαφος για κάθε είδους θεωρίες συνομωσίας, λανθασμένες συμβουλές θεραπείας αλλά και για οργανωμένες προσπάθειες παραπληροφόρησης και προπαγάνδας εναντίον μεμονωμένων κρατών, διεθνών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δήλωσε ότι “δεν είμαστε αντιμέτωποι μόνο με την πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και με μια πανδημία πληροφόρησης”, τη λεγόμενη infodemic. Ο πόλεμος κυβερνήσεων και οργανισμών κατά των ψευδών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας, είχε αρχίσει. Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά την έκρηξη στη χρήση των νεών τεχνολογιών και των κοινωνικών μέσων, τα φαινόμενα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, απασχολούν έντονα τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες, καθώς αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και στην περίπτωση της πανδημίας, απειλή για τη δημόσια υγεία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τα φαινόμενα των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, την εξέλιξη τους σε σύγχρονες μορφές προπαγάνδας, την επιρροή τους στο επικοινωνιακό περιβάλλον και τους κινδύνους που θέτουν για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια, μέσω καταγραφής συγκεκριμένων δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν στα μέσα (παραδοσιακά, ηλεκτρονικά, κοινωνικά) κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας, με στόχο το διεθνή οργανισμό του ΝΑΤΟ.
  • Throughout 2020, humanity has been fighting the coronavirus pandemic. Ιn the last 20 years the global community has faced pandemics such as Sars, H1N1 and Ebola, but it is the first time a pandemic has spread so rapidly from person to person with worldwide propagation. As the pandemic spread from country to country, the public's need for information about the new virus increased. Social media platforms have been the source for all sorts of conspiracy theories, misguided treatment advice, misinformation, disinformation and propaganda efforts against individual states and international organizations such as the European Union, World Health Organization and North Atlantic Treaty Organization. The Director-General of the World Health Organization stated that "we are not only dealing with a coronavirus pandemic, but also with an information pandemic", the so-called infodemic. The war of governments and organizations against false news, misinformation and propaganda had begun. In recent years, especially with the use of Web 2.0, the rise of fake news and disinformation, has become a major concern in modern democracies, as they pose a threat to democracy, the functioning of democratic institutions and in the case of the Covid-10 pandemic, a threat to public health. The purpose of this paper is to examine the phenomenon of fake news, its various definitions and genres, their impact on the communication environment and the risks they pose to public health and public safety, by recording specific publications that have been published. in the media during the outbreak of the pandemic, targeting the international organization NATO.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.