Η Πολιτική σάτιρα στον Τύπο και την τηλεόραση κατά την τελευταία δεκαετία

Political satire in the press and television during last decade (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παναγοπούλου, Δήμητρα
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. Πολίτης, Περικλής
 8. Χρονάκη, Δέσποινα | Μπακουνάκης, Νικόλαος
 9. σάτιρα, πολιτική σάτιρα, δημοσιογραφία, Τύπος, τηλεόραση, γελοιογραφία | satire, political satire, journalism, press, television, cartoon
 10. 23
 11. 44
 12. Περιέχει: 12 εικόνες
  • Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την έννοια της πολιτικής σάτιρας στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Εστιάζοντας στον Τύπο και την Τηλεόραση, το δείγμα που επιλέγεται είναι από γελοιογραφίες και τηλεοπτικές σατιρικές εκπομπές των παραδοσιακών πολιτικών εφημερίδων και καναλιών αντίστοιχα. Μέσω της θεματικής και της κριτικής ανάλυσης λόγου πραγματοποείται μια ερμηνευτική εξέταση των αποτελεσμάτων της πολιτικής σάτιρας σε κοινωνικό επίπεδο. Αναγνωρίζοντας την επίδραση που ασκεί στο νεανικό κοινό και την επιθετική κριτική στα πολιτικά πρότυπα, διερευνάται ο σκοπός της πολιτικής σάτιρας. Ο δημοσιογραφικός χώρος που ευδοκιμεί την ύπαρξη σατιρικού πολιτικού λόγου είναι η σχολιαστική δημοσιογραφία, με τη συνέντευξη και την ειδησεογραφία να αποκλείουν τη χρήση σάτιρας. Επομένως, παρά το γεγονός ότι είναι δυνατή η παρουσία της σε δημοσιογραφικά συμφραζόμενα, ωστόσο δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά σχολιαστικό, καυστικό, σαρκαστικό και ειρωνικό. Η παρουσία της πολιτικής σάτιρας στα μέσα ενημέρωσης δε συνυφαίνεται αυτόματα και την εκπλήρωση δημοσιογραφικών σκοπών, με τις τηλεοπτικές εκπομπές να δημιουργούν ερωτηματικά σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία τους. Επομένως, στόχος της πολιτικής σάτιρας δεν είναι να ενημερώσει, αλλά να προβληματίσει για τα κακώς κείμενα της πολιτικής εξουσίας και κατ’ επέκταση να λάβει έναν διορθωτικό χαρακτήρα. Όμως ο στόχος της σάτιρας μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως του μέσου ενημέρωσης, με το τηλεοπτικό παράδειγμα να παρουσίαζει μια διαφορετική ‘συμπεριφορά’.
  • The aim of this paper is to investigate the meaning of political satire in the Greek media. Focusing on the press and television, the sample selected is from cartoons and TV satirical shows of traditional political newspapers and channels respectively. Through thematic and critical discourse analysis, an interpretive examination of the effects of political satire on a social level is carried out. Recognizing the impact it has on young audiences and aggressive criticism of political norms, its purpose is explored. The journalistic field that thrives on the existence of satirical political discourse is commentary journalism, with interviews and news outlets excluding the use of satire. Therefore, despite the fact that her presence is possible in journalistic contexts, it is not informative, but commentary, caustic, sarcastic and ironic. The presence of political satire in the media does not automatically coincide with the fulfillment of journalistic purposes, with TV shows raising questions about their role and function. Therefore the aim of political satire is not to inform, but to reflect on the wrong texts of the political power and consequently to take a corrective character. But the target of satire can vary depending on the media, with the television example presenting a different 'behavior'.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές