«Η αναπαράσταση του δημοσιογράφου στη δημοφιλή κουλτούρα: Η περίπτωση του Clark Kent στο κόμικ Superman»

«The representation of the journalist in popular culture: The case of Clark Kent in the comic Superman» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τζαβέλλα, Ανδριάννα
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 06 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-06]
 5. Ελληνικά
 6. 46
 7. Χρονάκη, Δέσποινα
 8. Βαμβακάς, Βασίλης | Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 9. δημοσιογραφία | κινηματογράφος | κόμικς | Σούπερμαν | ηθική | ταινίες
 10. 3
 11. 74
 12. 0
  • Ο κινηματογράφος και τα κόμικς είναι έννοιες που έχουν προσφέρει πολλά στη δημοφιλή κουλτούρα. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα έχει απεικονιστεί πολλές φορές τόσο στο κινηματογράφο, όσο και στα κόμικς, προσφέροντας στο κοινό μια ιδέα για το ρόλο του δημοσιογράφου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται το επάγγελμα του δημοσιογράφου σε μια ρεαλιστική ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, και σε μια φαντασιακή ταινία, με ήρωες βασισμένους στην φαντασία του δημιουργού τους. Ακόμη, να αναδείξει τις διαφορές στην δημοσιογραφική επαγγελματική διαδικασία σε δύο διαφορετικές δεκαετίες, παρουσιάζοντας τον τρόπο συλλογής και παρουσίασης μιας είδησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, έχω επιλέξει τέσσερις ταινίες: All the President’s Men (1976) του Alan J. Pakula, Superman: The Movie (1978) του Richard Donner, Man of Steel (2011) του Zack Snyder και Spotlight (2015) του Tom McCarthy. Μέσα από την ανάλυση των τεσσάρων αυτών ταινιών επιχειρώ να εντοπίσω βασικές διαφορές του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ανάμεσα σε διαφορετικά είδη ταινιών και να δείξω την αναπαράσταση του δημοσιογράφου ως μια θετική φιγούρα, που έχει πολλά να προσφέρει στην κοινωνία.
  • Cinema and comics are concepts that have contributed a lot to popular culture. The journalistic profession has been portrayed many times in both cinema and comics, offering the public an idea of the role of the journalist. The purpose of this paper is to show how a journalist's profession is portrayed in a realistic film based on real events, and in an imaginary film, with heroes based on the imagination of their creator. Also, to highlight the differences in the journalistic professional process in two different decades, presenting the way of collecting and presenting news in different time periods. To achieve this goal, I have selected four films: Alan J. Pakula's All the President's Men (1976), Richard Donner's Superman: The Movie (1978), Zack Snyder's Man of Steel (2011) and Tom McCarthy’s Spotlight (2015). Through the analysis of these four films, I try to identify key differences in the journalistic profession between different types of films and to show the representation of the journalist as a positive figure, who has a lot to offer to society.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.