Το ραδιόφωνο στην εποχή της σύγκλισης

The evolution of radio and new practices in the digital age (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παντολέων, Αναστάσιος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 06 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-06]
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. Πασχαλίδης, Γρηγόριος
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Βαμβακάς, Βασίλειος
 9. Ιστορία Ραδιοφώνου | Διαδικτυακό Ραδιόφωνο | Μέσα κοινωνικής δικτύωσης | Σύγκλιση
 10. 1
 11. 9
 12. 48
 13. Περιέχει : Εικόνες και πίνακες.
  • Ένα από τα θεμελιώδη Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το ραδιόφωνο, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, προσπαθεί ακόμα και σήμερα να διατηρήσει το ρόλο του ενσωματώνοντας νέες πρακτικές. Στη μακραίωνη ιστορία του υιοθέτησε τις τεχνολογικές ανακαλύψεις με βασικό σκοπό να έρθει ακόμα πιο κοντά στο κοινό και να προσφέρει νέες δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Στην ψηφιακή εποχή, όπως όλα τα μέσα ενημέρωσης, έτσι και το ραδιόφωνο προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, προκειμένου να εδραιώσει τη θέση του αλλά και την απήχηση που έχει στο κοινό. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση τη συγκέντρωση και μελέτη στοιχείων και δεδομένων από την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, με σκοπό να εντοπίσει και να παρουσιάσει τις διαφορές και ομοιότητες του παραδοσιακού και ψηφιακού ραδιοφώνου στην εποχή της σύγκλισης και των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Επίσης, μέσω έρευνας σε επιλεγμένους σταθμούς της Θεσσαλονίκης, επιχειρείται να διαπιστωθεί κατά πόσον οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί ενσωματώνουν καινοτόμες πρακτικές και για ποιον σκοπό.
  • One of the fundamental media, radio, which is an integral part of information and entertainment, is still trying today to preserve its role by incorporating new practices. In its long history, it has adopted technological discoveries with the basic aim of bringing it even closer to the public and offering new possibilities for communication and interaction. In the digital age, like all the media, the radio is trying to find its footsteps in order to consolidate its position and its public appeal. This work was carried out on the basis of the collection and study of data and data from the Greek and foreign-language literature, with the aim of identifying and illustrating the differences and similarities of traditional and digital radio in the age of convergence and new technological achievements. Furthermore, research at selected Thessaloniki stations is attempting to establish whether radio organizations are incorporating innovative practices and for what purpose.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές