ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

GREEK JOURNALISTS IN INTERNATIONAL NEWS:THE EUROPEAN NEWS APPROACH (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2020 [2020-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΟΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 9. ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | ΠΗΓΕΣ | ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
 10. 16
 11. 41
 12. 16
  • Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εργάζονται οι Έλληνες δημοσιογράφοι στα τμήματα διεθνών ειδήσεων, στα κυρίαρχα τηλεοπτικά μέσα της χώρας. Θα ερευνηθεί το εύρος και η επάρκεια των πηγών που διαθέτουν στο μέσο που εργάζονται, ενώ παράλληλα θα μετρηθεί (ποσοτικά) ο αριθμός των ευρωπαϊκών ειδήσεων που προβάλλονται εβδομαδιαία καθώς και η θεματολογία τους (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, lifestyle). Ειδικότερα θα εξεταστεί η οπτική (εθνοκεντρική ή άλλη) που χρησιμοποιείται, αλλά και οι γνώσεις των συντακτών σχετικά με τις δομές της ΕΕ, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη λειτουργία τους. Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε τη χαρτογράφηση του περιβάλλοντος των τμημάτων των διεθνών ειδήσεων στα τηλεοπτικά κυρίαρχα μέσα. Πόσοι δημοσιογράφοι εργάζονται σε αυτά, τι επιπέδου (ακαδημαϊκού) γνώσεις διαθέτουν, αν κάνουν έρευνα πεδίου, αν δέχονται παρεμβάσεις/πιέσεις ως προς το περιεχόμενο των θεμάτων τους και κυρίως τι θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει προκειμένου η προβολή των διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων να είναι αρτιότερη για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, αλλά και προκειμένου να κατανοήσουν και να αποκωδικοποιήσουν τις λειτουργίες της ΕΕ και τον αντίκτυπο που έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην καθημερινή τους ζωή.
  • The present dissertation aims at pointing out the working conditions under which the Greek journalists of the international sections of the TV dominant Greek Mediums work. The scope, the adequacy and the availability of their resources (human and other) that they have access to, depending on the Medium they work for. In addition, the present dissertation aims at highlighting, through a research (questionnaires and interviews), not only the number of European news that are presented in a weekly basis, but also the favourite topics (i.e. political, economic, social, lifestyle) that are produced, selected and finally broadcasted through quantitative analysis In particular the purpose of the included quantitative and qualitative analysis, is to describe the perspectives (ethnocentric or other), the approaches of the correspondents themselves and also all possible factors that may influence the international news way of presentation (such as education, skills, mindsets, editors’ beliefs, profound knowledge of EU structure, European institutions etc.). As a first step it was made an effort to explore and map the environment of the international news sections of the dominant Greek television media. The number of journalists/correspondents working in international affairs, their education, skills, specialization and experience in the field. Also the possible existence of interventions or pressures they experience that shape their news stories and last but not least their professional needs, beliefs and suggestions for the necessary steps that need to be taken in order to succeed in informing and guiding the citizens to a profound understanding of the functions the decision making processes and the significant role/impact of the EU on their daily lives.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.