«Δημοσιογραφία Δεδομένων στην Ελλάδα – Επισκόπηση κατάστασης και στάσεις δημοσιογράφων»

Data Journalism in Greece - Situation overview and journalist's stance (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Mavrikiou, Maria
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Veglis, Andreas
 8. Despoina, Chronaki | Nikos, Bakounakis
 9. Δημοσιογραφία Δεδομένων | Data Journalism | Ψηφιακά Μέσα | Digital Media | Δημοσιογράφοι | Journalists | Nέες μορφές δημοσιογραφίας | New Forms of Journalism | Διαδικτυακή δημοσιογραφία | Online Journalism | Oπτικοποίηση δεδομένων | Data Visualization | Ανοικτά Δεδομένα | Open Data
 10. 1
 11. 15
 12. 62
 13. charts, diagrams, pictures included
  • Τα τελευταία χρόνια σημαντικός θεωρείται ο εκσυγχρονισμός της δημοσιογραφίας εξαιτίας της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και, κυρίως, του Web 3.0, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Δημοσιογραφίας Δεδομένων. Η Δημοσιογραφία Δεδομένων θεωρείται ένας συνδυασμός παραδοσιακής και ερευνητικής δημοσιογραφίας, ο οποίος βασίζεται, κυρίως, στην πληροφορική και στη διάδραση, προωθώντας έναν εκσυγχρονισμένο τρόπο προσέγγισης των διαφόρων ειδήσεων και δημοσίευσης ιστοριών, που παρουσιάζουν δημόσιο ενδιαφέρον. Η Δημοσιογραφία Δεδομένων δεν λειτουργεί ως ένα απλό τμήμα της δημοσιογραφίας, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ένα συγκεκριμένο διακριτό είδος, αλλά προσεγγίζεται περισσότερο ως διαφορές επικαλυπτόμενες ικανότητες και μέθοδοι, που απορρέουν από διάφορα διακριτά πεδία. Ειδικότερα, η Δημοσιογραφία Δεδομένων δανείζεται ποικίλες μεθόδους από την Πληροφορική, τη γραφιστική και από άλλες παράλληλα επιστήμες. Η ανάπτυξη της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών, προκειμένου να κατανοηθεί η λειτουργικότητά της στον δημοσιογραφικό κλάδο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με βάση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία, στην εργασία αυτή θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί η δημοσιογραφία δεδομένων, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στον ελλαδικό χώρο και στον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι Έλληνες δημοσιογράφοι την ενασχόληση τους με αυτή τη μορφή δημοσιογραφίας.
  • In last years, the modernization of journalism has been considered important due to the use of new technologies and, in particular, Web 3.0, creating the conditions for the development of Data Journalism. Data Journalism is considered a combination of traditional and investigative journalism, which is mainly based on information and interaction, promoting a modernized approach to the various news and publishing stories of public interest. Data Journalism doesn’t function as a mere part of journalism, nor can it be considered a particular discrete genre, but rather is approached as a variety of overlapping capabilities and methods, derived from various discrete fields. In particular, Data Journalism borrows a variety of methods from Computer Science, Graphic Design and from other sciences. Its development and its particular features have attracted the interest of many scholars in order to understand its functionality in the journalism industry at national and international level. So, based on this information, this paper will study and evaluate data journalism, focusing on the Greek area and the way Greek journalists perceive their involvement in this form of journalism.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.