Αθηναϊκές VS περιφερειακές ιστοσελίδες: Το ζήτημα της προσέγγισης των ειδήσεων

Athenians VS local websites: The issue of approaching the news (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Kontogiannidou, Marietta
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. Μάρτιος 2020 [2020-03]
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Μπακουνάκης, Νικόλαος
 8. Πασχαλίδης, Γρηγόρης | Βαμβακάς, Βασίλης
 9. ιστοσελίδα, διαδραστικότητα, διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονική δημοσιογραφία, ψηφιακά μέσα | websites, interactivity, internet, new technology, electronic journalism, digital media
 10. 3
 11. 11
 12. 24
 13. Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων στην Ελλάδα μέσα από το πρίσμα της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και της χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Από την πρώτη στιγμή που το διαδίκτυο εισήλθε στη δημοσιογραφική σφαίρα, δημιούργησε μια σειρά από προκλήσεις για τους επαγγελματίες του κλάδου. Αφενός έπρεπε να προσαρμοστούν και να εκπαιδευτούν βάσει των νέων και διαρκώς εξελισσόμενων δεδομένων, αφετέρου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα της ταχύτατης διάδοσης των ειδήσεων, των πολλαπλών πηγών ενημέρωσης και των αμφιβόλου εγκυρότητας πληροφοριών που διασπείρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη μελέτη της προσέγγισης των ειδήσεων από τις ιστοσελίδες στη χώρα μας καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει η διαδραστικότητα (Deuze, 2010). Καθώς, λοιπόν, οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες εξελίσσονται σε μία από τις κύριες πηγές πληροφόρησης είναι σημαντικό να διερευνηθεί αν και κατά πόσο συμβαδίζουν όχι μόνο με τις ανάγκες των πολιτών για ενημέρωση και ανάλυση, αλλά και με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και τους νέους δρόμους που αυτή ανοίγει στη δημοσιογραφία. Η αμεσότητα και η εγκυρότητα διαγκωνίζονται στην παλαίστρα της σύγχρονης ενημέρωσης. Από τη μια πλευρά, οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στις ιστοσελίδες αγωνίζονται για την επισκεψιμότητα, προσπαθώντας να βγάλουν πρώτοι την είδηση και να κερδίσουν την προτίμηση των αναγνωστών. Από την άλλη, ταχύτητα και εγκυρότητα δεν πάνε πάντα μαζί και συχνά η δεύτερη γίνεται θυσία στο βωμό της πρώτης. Γι’ αυτό το λόγο, έχει αξία να μελετηθεί πώς το διαδίκτυο αξιοποιείται από τους δημοσιογράφους των ιστοσελίδων και τι περιθώρια ή τρόποι εξέλιξης υπάρχουν.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το μείζον και επιτακτικό για τις ανάγκες της σύγχρονης δημοσιογραφίας ζήτημα της προσέγγισης των ειδήσεων από τα διαφορετικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Στο πλαίσιο της εργασίας, γίνεται ιστορική αναδρομή στον τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες μπήκαν στη ζωή των δημοσιογράφων. Έγινε μελέτη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος δημοσιογράφος λόγω του τρόπου με τον οποίο το διαδίκτυο και η τεχνολογία άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κάνει ρεπορτάζ και μεταδίδει τις ειδήσεις. Για τις ανάγκες της εργασίας, διενεργήθηκε έρευνα κοινής γνώμης για να διαπιστωθεί πώς το διαδίκτυο επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται οι πολίτες και ποιες πηγές πληροφόρησης προτιμούν. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της προσέγγισης των ειδήσεων, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση του περιεχομένου δυο ειδησεογραφικών ιστοσελίδων με σκοπό να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που καλύπτονται οι ειδήσεις από τα αθηναϊκά και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Εν προκειμένω, έγινε σύγκριση μεταξύ της ιστοσελίδας real.gr που εδρεύει στην Αθήνα και ανήκει στον πανελλαδικής εμβέλειας όμιλο Real Group και το lamiareport.gr που εδρεύει στη Λαμία και ασχολείται με την ειδησεογραφία της πόλης της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδας. Μελετήθηκαν οι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας μιας ιστοσελίδας, διαχείρισης και ιεράρχησης των ειδήσεων, καθώς και ο διαφορετικός τρόπος χρήσης των δυνατοτήτων του διαδικτύου.
  • This thesis addresses (deals with) the major and pressing issue of how different mass media types approach/cover the news/ approaching the news by different mass media types. As part of the research, a historical overview was made in order to show how the Internet and new technologies have entered and affected the lives of journalists. For the needs of the research, a public opinion survey was conducted aiming to determine how the internet has affected the way people are informed and what sources of information they prefer. As far as the issue of approaching the news is concerned, a comparative analysis was performed regarding the content of two news websites, in an effort to establish whether there are differences in the way news is covered by the Athenian and local media. In this regard, a comparison was performed between the Athens-based real.gr website belonging to the Real Group and the lamiareport.gr based in Lamia, which deals with the news of the city of Lamia and the wider area of Central Greece. The different ways of operating a website, managing and ranking the news, as well as the different ways of using the capabilities of the Internet were studied.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.