Δημοσιογραφία & Δημόσια Ιστορία: η περίπτωση των ιστορικών ντοκιμαντέρ "Ιστορικοί Περίπατοι"

 1. MSc thesis
 2. Κουτρουδίτσου, Γεωργία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Μπακουνάκης, Νικόλαος
 9. Ιστορικό Ντοκιμαντέρ | Ερευνητική Δημοσιογραφία | Δημόσια Ιστορία | ΕΡΤ
 10. 3
 11. 19
 12. 16
 13. Διπλωματική Εργασία
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την περίπτωση μελέτης της τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤ1 Ιστορικοί Περίπατοι. Θα γίνει αναφορά σε θεωρητικό επίπεδο γύρω από τις έννοιες Δημόσια Ιστορία, Ντοκιμαντέρ και Ιστορικό Ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με τις αρχές και τις τεχνικές της Ερευνητικής Δημοσιογραφίας θα μελετηθεί ό,τι αφορά την εκπομπή, τον τρόπο προετοιμασίας, τον λόγο επιλογής συγκεκριμένων θεματικών και πάνω απ’ όλα τη συμβολή της εκπομπής στα πλαίσια της Δημόσιας Ιστορίας. Στόχος της εργασίας θα είναι να αναδειχθούν όλα τα στάδια της δημιουργίας και του περιεχομένου της συγκεκριμένης ερευνητικής εκπομπής. Η χρήση και η ανάδειξη του πλούσιου αρχειακού υλικού της ΕΡΤ, αλλά και η εμπεριστατωμένη μελέτη και προετοιμασία που πραγματοποιείται από τους Μαριλένα Κατσίμη και Πιέρρο Τζανετάκο έχουν επαναφέρει την αξία του ιστορικού ντοκιμαντέρ ως έναν σημαντικό παράγοντα στη (συν)διαμόρφωση ιστορικών συνειδήσεων της κοινωνίας μας.
  • This thesis deals with the case study of the ERT1 television program Historical Walking (Ιστορικοί Περίπατοι). A theoretical reference will be made to the concepts of Public History, Documentary and Historical Documentary. In accordance with the principles and techniques of Investigative Journalism, the topic of broadcasting, how it is prepared, the reason for selecting specific themes and, above all, the contribution of broadcasting to Public History will be studied. The aim of the work will be to highlight all stages of the creation and content of this research program. The use and promotion of ERT's rich archive material, as well as the in-depth study and preparation by Marilena Katsimis (Μαριλένα Κατσίμη) and Pierro Tzanetakos (Πιέρρος Τζανετάκος), have restored the value of historical documentary as an important factor in the (co) formation of our historical consciousness.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές