Ο ρόλος των δυτικών Δικτύων Ενημέρωσης στις ειδησεογραφικές ροές και αξίες παγκοσμίως: Η κάλυψη της ανθρωπιστικής κρίσης στην Υεμένη

The Role of Western News Networks in World News Flows and Values: Covering the Humanitarian Crisis in Yemen (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΡΑΠΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΧΡΟΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Παγκόσμια Δίκτυα Ενημέρωσης | Ειδησεογραφικές ροές και αξίες | Υεμένη
 10. 168
 11. 45
 12. 58
 13. Χάρτες:1, Πίνακες:1, Γραφήματα:5, Εικόνες:18
 14. ------------
  • Η εν λόγω μελέτη ανατέμνει το χώρο των ΜΜΕ και καταγράφει τα εξελικτικά στάδια, τις ρηξικέλευθες αλλαγές, τα προβλήματα, τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες που παρέχει ο θαυμαστός κόσμος της ψηφιακής παγκοσμιοποιημένης εποχής στην υπόθεση της πληροφόρησης. Ειδικότερα εξετάζουμε το ρόλο των δυτικών Δικτύων Ενημέρωσης στη διαμόρφωση των ειδησεογραφικών ροών και αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο, επισημαίνοντας την επίδραση διαφόρων παραγόντων στην παραγωγή και στη διάδοση του δημοσιογραφικού προϊόντος. Αρχικά αναφερόμαστε στα φαινόμενα υβριδισμού, πολυμεσικότητας και συμμετοχικότητας του κοινού, ειδοποιά στοιχεία των νέων τεχνολογιών που επικράτησαν στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, στις νέες δημοσιογραφικές πρακτικές που ανανεώνουν το αντικείμενο, αλλά και στην κρίση και το κλίμα ακραίου ανταγωνισμού που αναπτύσσεται στην αγορά των μέσων. Στη συνέχεια, αφού κάνουμε ειδική μνεία στην ολιγοπωλιακή μορφή που λαμβάνουν και στις δυσμενείς συνέπειες που επιφέρει αυτό στην ποιότητα και αξιοπιστία του παρεχόμενου υλικού τους, παραθέτουμε παραδείγματα δημοσιογραφικής κάλυψης από κυρίαρχα δυτικά ΠΔΕ (Παγκόσμια Δίκτυα Ενημέρωσης) σε γεγονότα που έμελλαν να σφραγίσουν τη μοίρα της ανθρωπότητας. Τέλος, επιχειρούμε, συγκεκριμενοποιώντας την ταυτότητα της έρευνάς μας μέσα από την κάλυψη της ανθρωπιστικής κρίσης στην Υεμένη δύο διακεκριμένων διεθνώς ηλεκτρονικών μέσων στην ελληνική έκδοσή τους- του CNN και EURONEWS- να αποδείξουμε εάν ισχύουν οι τρεις υποθέσεις εργασίας που θέτουμε. Είναι άραγε ικανοποιητικός ο βαθμός κάλυψης, ώστε η δυτική κοινή γνώμη να αντιληφθεί σε βάθος τον επιτακτικό χαρακτήρα της κρίσης και να δραστηριοποιηθεί για την επίλυσή της, ανταποκρίνεται στις αρχές της ειρηνευτικής δημοσιογραφίας και σκιαγραφούνται τα γεγονότα με μια ολιστική οπτική παγκόσμιας δημοσιογραφικής ηθικής;
  • This study captures the media space and records the evolutionary stages, the radical changes, problems, constraints and opportunities that the fascinating world of the digital globalized information era provides. In particular, we examine the role of Western News Networks in shaping news flows and values at a global level, highlighting the impact of various factors on the production and dissemination of journalistic product. Initially, we are referring to the phenomena of hybridity, convergense and public participation, the elements of new technologies that prevailed in information and entertainment, the new journalistic practices that renew the subject, but also the crisis and conditions of extreme competition that develops in them. Then, after specifying the oligopolistic form they take and the detrimental effects this has on the quality and reliability of their material, we cite examples of journalistic coverage by dominant western Global Information Networks at events that were supposed to seal the fate of humanity. Finally, we attempt, by specifying the identity of our research through the cover of the humanitarian crisis in Yemen of two internationally renowned electronic media in their Greek version- CNN and EURONEWS - to prove whether the three job hypotheses we are applying. Is the coverage sufficient to allow Western public opinion to fully grasp the urgent nature of the crisis and act to resolve it, respond to the principles of peace journalism and outline the events with a holistic view of global journalism?
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές