Διασταύρωση ειδήσεων και δημοσιογραφική δεοντολογία στα ψηφιακά μέσα

 1. MSc thesis
 2. Καραγιάννης, Αναστάσιος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Χρονάκη, Δέσποινα
 8. Δημοσιογραφία | Διαδίκτυο | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Ψευδείς ειδήσεις | Διασταύρωση ειδήσεων | Στρατηγικές διασταύρωσης πηγών
 9. 28
 10. 34
 11. 0
  • Η ραγδαία ανάπτυξη και διάδοση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέφεραν την επικράτηση ψευδών ειδήσεων στη σύγχρονη εποχή. Η διάδοση τους λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, με απώτερο σκοπό την επιτηδευμένη παραπληροφόρηση για λόγους προπαγάνδας και οικονομικού οφέλους. Η διασταύρωση και η επαλήθευση των ψευδών ειδήσεων αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία για τον καθημερινό χρήστη του παγκόσμιου ιστού, ο οποίος, αδυνατώντας να ελέγξει την εγκυρότητα των ψευδών ειδήσεων, τις κοινοποιεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμβάλλει στην ταχύτατη διάδοσή τους. Ως εκ τούτου, τα ψηφιακά μέσα αποτελούν περιβάλλον, όπου πληθώρα ψευδών πληροφοριών διαδίδονται με ταχείς ρυθμούς, με την παράλληλη καταπάτηση των αρχών δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η μελέτη των αρχών δημοσιογραφικής δεοντολογίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο. Επίσης, αντικείμενο διερεύνησης υπήρξε η ύπαρξη ψευδών ειδήσεων εντός αυτών και οι μέθοδοι διασταύρωσης της εγκυρότητας των ειδήσεων.
  • Fake news is a kind of misinformation that exists on Internet to affect the user’s opinion and gain huge financial amounts. The rapid development of social media aroused the uncontrollable dissemination of fake news. Their users can’t control the sources of informations that appear on the internet, accordingly, they are arsed that the news are real. The aim of this thesis is to research the types of fake news on Internet and the necessity of being of journalistic deontology. Secondly this thesis recommends useful methods for the control of the validity of news on web.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.