ΜΜΕ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - Η Περίπτωση τριών Ελληνικών Διαδικτυακών ΜΜΕ για το Θέμα της Εποχικής Γρίπης

 1. MSc thesis
 2. Σακελλαρίου, Θεοπίστη
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 8. Δημοσιογραφία Επιστήμης | Επιστημονικός Γραμματισμός | Εποχική Γρίπη
 9. 4
 10. 144
 11. Πίνακες : 11, Σχήματα : 11
  • Δημοσιογραφία της Επιστήμης είναι ο κλάδος της δημοσιογραφίας που αναλαμβάνει την παρουσίαση επιστημονικών επιτευγμάτων, συμβάλλοντας στον επιστημονικό γραμματισμό του κοινού. Ενίοτε, παρουσιάζονται προβλήματα που πηγάζουν από την ίδια την φύση της επιστήμης, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που μπορεί να προκύπτει από ένα ασαφές σύνολο επιστημονικών ευρημάτων. Όμως, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλής αβεβαιότητας, το έργο της επικοινωνίας αντιμετωπίζει εμπόδια, όπως τα ατομικά χαρακτηριστικά του κοινού. Η σημασία της κατανόησης των επιστημονικών ζητημάτων αναδεικνύεται κυρίως όταν οι επιλογές του κοινού για προσωπικά ζητήματα (π.χ. υγεία) συναρτώνται με την παρεχόμενη πληροφόρηση. Η πρόκληση για τα ΜΜΕ, ως βασικών «καθοδηγητών» ή «διαμεσολαβητών» της επικοινωνίας, εντοπίζεται όχι μόνον στον τρόπο με τον οποίο καλούνται να πλαισιώσουν την επιστημονική πληροφορία κατά την παρουσίασή της στο κοινό, αλλά στη βαθύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος εντός του οποίου αυτή παράγεται, καθώς και τις παραμέτρους που ενδέχεται να επηρεάζουν τις στάσεις του κοινού. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται πτυχές των παραγόντων που επηρεάζουν την επικοινωνία για επιστημονικά ζητήματα, όπως παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα, διερευνάται ο τρόπος προσέγγισης ενός ζητήματος υγείας (εποχική γρίπη), από τρία ελληνικά διαδικτυακά μέσα. Η διερεύνηση εστιάζει στον εντοπισμό των πλαισίων παρουσίασης του θέματος στο κοινό, από επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους τα πλαίσια χρησιμοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα πριν, κατά την διάρκεια και μετά την έξαρση του φαινομένου. Από την αξιολόγηση των ευρημάτων της αρθρογραφίας για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα, αναδεικνύονται τυχόν δυσχέρειες, ενώ παράλληλα προτείνονται τεχνικές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εποχική γρίπη.
  • Science has become increasingly embedded in almost every aspect of daily life, yet communicating scientific findings to lay audiences turns out to be a complex task. Challenges posed due to the very nature of science, in particularly scientific uncertainty from one hand, and constraints posed by people’s predispositions, mental shortcuts, etc, affecting the way of interpreting scientific findings on the other hand, set up the key points reviewed and assessed by this study, in the literature. The importance of communicating science effectively is further stressed when taking under consideration how public understanding and knowledge of science may affect people’s behavior and choices for as important issues as their health. Therefore, it is essential that Science Journalism deeply understand science and how its representation may affect public, setting the background for science to make sense. Under this approach, News Media acting as a “tutors” or “mediators” between scientific communities and public, bridges the gap between scientific culture from one part and common culture from the other part, incorporating the former into the later, using tools, like framing, to convey meaning by tying content of communication to existing cognitive schemas. Notions in literature have been reviewed under the analyses of several examples of international media coverage on scientific issues. Also, this study analyses communication campaign, launched by three Greek online media, presenting a health science issue: the 2018 seasonal flu cases in Greece. This study highlights and assesses “frames” used by these media, in order to point out how they aim to inform public, likely influencing peoples judgment on the need of implementing measures proposed by scientists, in order to deal with seasonal flu. Assessment reveals any difficulties on delivering persuasive messages to the public and present ideas on how to modify campaign strategy, according to literature, to better address the issue of seasonal flu prevention.
 12. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές