Η λειτουργία και η πορεία του τοπικού τύπου της Άρτας στα χρόνια της δημοσιονομικής ύφεσης

 1. MSc thesis
 2. ΤΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 9. μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικός τύπος, δημοσιογραφική κρίση, | διαδικτυακή δημοσιογραφία, τοπικός τύπος Άρτας
 10. 1
 11. 15
 12. 65
 13. 2
  • Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης όπως και τα εθνικά και υπερεθνικά μέσα ενημέρωσης, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές κατά τα τελευταία έτη. Η εισαγωγή του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, και των εναλλακτικών διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης ήταν σημαντικές εισαγωγές στον κλάδο των ΜΜΕ που επηρέασαν έντονα τον τύπο. Η ραγδαία επέκταση του Διαδικτύου, ιδιαίτερα, επέτρεψε στους αναγνώστες να εστιάσουν αποκλειστικά στις ειδήσεις που τους ενδιαφέρουν, αγνοώντας τις ειδήσεις που τους προσέφερε ο τύπος, που έχουν λιγότερο εστιασμένο εύρος. Η παρούσα εργασία πρόκειται να διερευνήσει τα αίτια και τον τρόπο με τον οποίο επίδρασε η οικονομική κρίση στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα στον τοπικό τύπο της Άρτας. Υπό αυτό το πρίσμα, επίσης, η παρούσα εργασία σκοπεύει στο να αναλύσει και να εμβαθύνει στους λόγους και τα κίνητρα που διέπουν την ανάγνωση του τοπικού τύπου από τις τοπικές κοινωνίες. Σε γενικές γραμμές, ο τοπικός τύπος φθίνει. Οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές εφημερίδες παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες, κινητοποιούν ομάδες γύρω από σημαντικά θέματα και χρησιμεύουν ως παρατηρητές κατά των αδικημάτων ή της κατάχρησης εξουσίας.
  • Local media, as well as national and supranational media, has undergone significant changes in recent years. The introduction of radio, television, and alternative online media have been major imports in the media sector that have strongly influenced the press. The rapid expansion of the Internet, in particular, has allowed readers to focus exclusively on the news that they are interested in, ignoring the news that the press has offered them, which are less focused. This paper is going to investigate the causes and the way the financial crisis has affected the local press and in particular the local Arta press. In this light, too, the present work aims to analyze and deepen the reasons and motives that govern the reading of the local press by local communities. In general, the local press is declining. Print and online newspapers provide information to citizens, mobilize groups on important issues, and serve as observers against offenses or abuse of power.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.