ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 Ιουλίου 2019 [2019-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. Νέα Μέσα | Εξωτερική Πολιτική | Νέα Δημόσια Διπλωματία | Ψηφιακή Διπλωματία | Δικτύωση | Ψηφιοποίηση | Ήπια Ισχύς | Nation Branding | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Αμφίδρομη/διαλογική επικοινωνία
 10. 2
 11. 33
 12. 154
 13. 4
  • Στην Εποχή της Πληροφορίας, η δικτύωση και η ψηφιοποίηση αποτελούν πτυχές της μετασχηματιζόμενης φύσης και πρακτικής της σύγχρονης διπλωματίας. Τα Νέα Μέσα ανοίγουν νέους δρόμους για την άσκηση ήπιας ισχύος και διπλωματικής «αναρρίχησης» στη παγκόσμια σκηνή, ιδιαίτερα για μικρά/μεσαία κράτη ή χώρες σε κρίση που τους δίνεται η δυνατότητα να παρακάμψουν περιορισμούς της παραδοσιακής διπλωματίας και των κυρίαρχων ΜΜΕ. Ο κρατικός μηχανισμός καλείται να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον, κάτι που αποτελεί αδιαμφησβήτητα ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να ρίξει φως στο βαθμό προσαρμογής του ελληνικού κρατικού μηχανισμού, παρουσιάζοντας σχετικές πρωτοβουλίες καθώς επίσης και την επίσημη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών επί του θέματος δια της μεθόδου της συνέντευξης. Ταυτόχρονα μελετάται η δραστηριότητα του Υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επί ένα μήνα. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι α) κατά πόσο έχει θεσμοποιηθεί η Ψηφιακή Διπλωματία, β) σε ποιο βαθμό έχουν αξιοποιηθεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα Νέα Μέσα και γ) ποιοι οι κυριότεροι προβληματισμοί και προκλήσεις. Προκειμένου δε να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, γίνεται αντιπαραβολή με το Ισραήλ, ως μία ακόμη μικρής/μεσαίας χώρας που αντιμετωπίζει προβλήματα στη διεθνή της εικόνα λόγω μιας μακροχρόνιας κρίσης. Σύμφωνα με τα τελικά συμπεράσματα της μελέτης, επιβεβαιώνεται ο κανόνας ότι για τα περισσότερα ΥΠΕΞ ανά τον κόσμο, η πραγμάτωση διαλόγου με το ευρύτερο κοινό ως (ισ)άξιο συνομιλητή εξωτερικής πολιτικής αποτελεί ακόμη σπάνιο φαινόμενο. Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει ακόμη δρόμο να διανύσει έως ότου εισέλθει στην εμπροσθοφυλακή της Ψηφιακής Διπλωματίας. Κρίνοντας, ωστόσο, από την εμπειρία του Ισραήλ το οποίο βρίσκεται κάποια βήματα μπροστά στο εν λόγω πεδίο, ακόμη κι η καλύτερη στρατηγική Δημόσιας/Ψηφιακής Διπλωματίας δεν μπορεί να επιλύσει ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν από μία προβληματική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι η κρίση της Ελλάδας ήταν πολύ-επίπεδη, η ανάνηψη της διεθνούς θέσης/εικόνας της χώρας εξαρτάται πρωτίστως από την ανάκαμψη σε όλους τους άλλους τομείς που οικοδομούν το εθνικό της σήμα.
  • In the Information Age, networks and digitization are transforming the nature and practice of modern diplomacy. The New Media are introducing new paths of exercising soft power and are offering states a new opportunity to “punch” themselves above their diplomatic weight in the international relations arena. This is particularly important for small/medium sized states or countries in crisis that are given the opportunity to bypass the constraints of traditional diplomacy and sovereign Mass Media. The state mechanism and diplomats are required to adapt to this new environment, which constitutes de facto a global phenomenon. This study attempts to shed light on the adaptation level/extent of the Greek state apparatus by presenting Digital/New Public Diplomacy initiatives, as well as the official stance of the Ministry of Foreign Affairs on the issue, based on an interview given to the author. At the same time, it explores the Foreign Ministry's activity on social media by analyzing content published during a one-month period. The research questions posed in the study are: a) to what extent has Digital Diplomacy been institutionalized; b) to what extent has the Greek Foreign Ministry reaped the benefits of the New Media; and c) what are currently the biggest challenges and concerns. In order to have a reliable benchmark, the results of the study are compared to those of Israel, another small/medium sized country which is confronting problems in its international image due to a long-term crisis. The conclusions of the study confirm that dialogic communication with the wider public as an equal Foreign Policy player, is still a rare phenomenon for most Foreign Ministries around the world. Greece has made progress in recent years, but has yet a long way to go until it can be considered a vanguard of Digital Diplomacy. However, judging from Israel which is two steps ahead of Greece, even the best Public/Digital Diplomacy strategy cannot give solutions to issues that are arise from a problematic Foreign Policy strategy. Thus, taking into consideration that the crisis in Greece has been multi-faceted, the resurgence of the country's international position/image depends primarily on the recovery of all other sectors that are building its national brand.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.