Δημοσιογραφία της σύγκλισης στο αθλητικό ρεπορτάζ: Πώς τα Νέα Μέσα συνέβαλλαν στην ανάδειξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης

Journalism of convergence in sports reporting: How New Media contributed to the promotion of amateur soccer in Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κεσίδου, Ραφαηλία-Ευσεβία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 16 Μαρτίου 2019 [2019-03-16]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Βέγλης, Ανδρέας
 8. Βαμβακάς, Βασίλειος | Παναγιώτου, Νικόλαος
 9. Αθλητικογραφία | Sport Journalism | Δημοσιογραφία | Journalism | Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο Θεσσαλονίκης | Amateur Football of Thessaloniki | Παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης | Traditional Media | Νέα Μέσα | New Media | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Social Media | Facebook | Facebook
 10. 1
 11. 39
 12. 39
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Τη δεκαετία του 90 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα το φίλαθλο κοινό του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης είχε στη διάθεσή του ένα σημαντικό αριθμό τοπικών κυρίως μέσων για να ενημερώνεται για τα κυριότερα τοπικά αθλητικά νέα. Οι παίκτες μετά την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου περίμεναν υπομονετικά το πρωί της Δευτέρας για να προμηθευτούν τις κατάλληλες εφημερίδες έτσι ώστε να διαβάσουν ρεπορτάζ για την ομάδα τους και, αν τύχει, να δουν και καμιά φωτογραφία τους . Ωστόσο, η έλευση του Διαδικτύου επέφερε σημαντικές αλλαγές στο τρόπο ενημέρωσης του ποδοσφαιρόφιλου κοινού. Πλήθος ιστοσελίδων και καναλιών στο YouTube με περιεχόμενο για το τοπικό πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης έκανε την εμφάνισή του και από τότε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της συμπρωτεύουσας απολαμβάνει ανάλογη δόξα με αυτή του επαγγελματικού. Η παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση μεταξύ του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Παραδοσιακών και Νέων. Αρχικά, παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο των προσεγγίσεων που αναφέρονται στις επιπτώσεις που έχουν επιφέρει τα Νέα Μέσα στη δημοσιογραφία και την αθλητικογραφία, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Έπειτα, ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε τρία πεδία που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης – στα Παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα Νέα Μέσα και στα Ποδοσφαιρικά Σωματεία της Μακεδονίας που έχουν παρουσία στο Διαδίκτυο- και η οποία διενεργήθηκε από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2019. Κύριος σκοπός της είναι να επιχειρήσει να καταδείξει τη διαχρονική πορεία των Παραδοσιακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην κάλυψη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης και τις μεταβολές που επήλθαν στην ενημέρωση από την έλευση των Νέων Μέσων.
  • Since the 90s and until the beginning of the 21st Century, the amateur football fans of Thessaloniki have had at their disposal a large number of local media in order to be informed about the main local sports news. Players after the weekend racing activity patiently waited for Monday morning to buy the appropriate newspapers so as to read reports about their team and see any of their photographs. However, the advent of the Internet has made major changes to the way the football fans are informed. Numerous websites and channels on YouTube with content for the local football championship of Thessaloniki made their appearance and since then the amateur soccer of Thessaloniki enjoys similar glory to the professional one. This paper explores the relationship between Thessaloniki's amateur soccer and the Mass Media, Traditional and New. Initially, the theoretical background of the approaches to the effects of New Media on journalism and sports writing, as recorded by the international scientific community, is presented. Next, an analysis of the results of the research is carried out in three fields dealing with amateur soccer in Thessaloniki - the Traditional Mass Media, the New Media and the Macedonian Football Clubs with a presence on the Internet - and which was conducted from October 2018 until February 2019. Its main purpose is to attempt to demonstrate the timeless activity of traditional mass media in covering Thessaloniki's amateur soccer and the changes that have taken place in the news from the arrival of the New Media.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.