Τεχνολογικά μέσα για την δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου και διαμοιρασμός του περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα

Technology tools for creating multimedia content and sharing content across social networks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΑΒΟ, ΑΝΤΖΕΛΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 16 Μαρτίου 2019 [2019-03-16]
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. ΒΕΓΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Διαδίκτυο | Internet | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Social media | Πολυμεσικό Περιεχόμενο | Multimedia content | Ιστότοποι | Websites
 10. 19
 11. 36
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες
  • Δε μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η έλευση του διαδικτύου έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στις ζωές όλων. Δεν έχει αλλάξει μόνο ορισμένες από τις καθημερινές μας συνήθειες όσον αφορά τον τρόπο διασκέδασής αλλά έχει επηρεάσει και τους περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους οι οποίοι έχουν εντάξει το διαδίκτυο στη καθημερινότητά τους. Ένα από τα επαγγέλματα που έχει επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό είναι αυτό της δημοσιογραφίας, αφού πολλές εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης δουλεύουν πλέον μόνο διαδικτυακά μέσω των ιστότοπων που κατέχουν ή διαθέτουν εκτός από την έντυπη έκδοσή τους και κάποια ηλεκτρονική, για να καλύψουν τις ανάγκες και τη ζήτηση του κοινού τους όσον αφορά την ενημέρωση. Το διαδίκτυο έχει κάνει και τα ακροατήρια των ΜΜΕ πιο απαιτητικά. Έτσι, το κοινό προτιμά να βρίσκει την είδηση μπροστά του κι όχι να προσπαθεί το ίδιο να την αναζητήσει. Αυτό γίνεται εύκολα μέσω των σελίδων που δημιουργούν οι εταιρίες ΜΜΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook, το Twitter και το Instagram. Το κοινό ακολουθώντας τις σελίδες κάθε ιστότοπου στα κοινωνικά δίκτυα απολαμβάνει τη γρήγορη ενημέρωση και έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει κάνοντας like, σχολιάζοντας ή κοινοποιώντας την είδηση με μια κίνηση. Επιπλέον, το διαδίκτυο δίνει την ευκαιρία στα ΜΜΕ να εμπλουτίζουν τα άρθρα τους με πολυμεσικό περιεχόμενο όπως είναι η εικόνα, το βίντεο, ο ήχος και πολλά ακόμη γραφικά στοιχεία που θα ήταν αδύνατο να γίνει χρήση τους σε κάποιο έντυπο. Στη παρούσα διπλωματική εργασία δίνεται έμφαση σε όλες αυτές τις αλλαγές στους ρόλους των δημοσιογράφων και του κοινού, στη παραγωγή άρθρων με πολυμεσικό περιεχόμενο καθώς και στη διάδοση των άρθρων αυτών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, μέσα από την ανάλυση περιεχομένου τεσσάρων ενημερωτικών ιστότοπων, εκ των οποίων οι δύο κάνουν έντονη χρήση πολυμεσικού υλικού ενώ οι άλλοι δύο έχουν ως βάση τους το κείμενο, φαίνεται ότι το κοινό υποστηρίζει περισσότερο τους ιστότοπους που χρησιμοποιούν συχνότερα πολυμεσικά στοιχεία στα άρθρα τους.
  • One can not deny that the advent of the Internet has made enormous changes in everyone's lives. It has not only changed some of our everyday habits related with the manner of having fun, but it has also affected most business sectors that have integrated the internet into their everyday lives. One of the professions most affected by the internet is journalism as many media companies are now only working online via their own websites or they have an online version as an addition to their printed version to meet the needs and demands of the public with regard to information. The internet has also made media audiences more demanding. Thus, the public prefers not to search for the news but to find it in front of them. This is easily done through the profiles created by media companies in social media such as Facebook, Twitter and Instagram. The audience, following the profile of each site on social media, enjoys quick updating and has the ability to react by doing a "like", commenting or sharing the news very quickly. In addition, the internet gives the media the opportunity to enrich their articles with multimedia content such as images, video, audio, and many other graphic elements that would be impossible to use on newspapers. This diploma thesis emphasizes on all these changes in the roles of journalists and the public, in the production of articles with multimedia content and in the dissemination of these articles through social networks. Finally, through the content analysis of four informational sites, it proved that the public is more supportive of the sites that most often use multimedia content in their articles.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.