Η Μετατόπιση του Τοπικού Περιοδικού Τύπου στις Ψηφιακές Πλατφόρμες και η Πρόκληση της Διατήρησης της Συνεκτικότητας με την Κοινότητα μέσω Διαδικτύου: Η περίπτωση των Περιοδικών των Σερρών.

City magazines digitalization and the redefinition of their relationship with the local communtities. The case study of the city of Serres (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νώτα, Αικατερίνη
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 16 Μαρτίου 2019 [2019-03-16]
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Μπακουνάκης, Νικόλας
 8. Πασχαλίδης, Γρηγόρης | Βαμβακάς, Βασίλης
 9. Περιοδικό πόλης | ψηφιοποίηση | κοινοτική δημοσιογραφία | ψηφιακό περιοδικό | κοινότητα
 10. 1
 11. 6
 12. 60
 13. Περιέχει: εικόνες, πίνακες και διαγράμματα
  • Η σύγχρονη βιομηχανία περιοδικών εκδόσεων φαίνεται να προσαρμόζεται με γοργούς ρυθμούς στις επιταγές των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, στις αλλαγές που έχουν επέλθει όσον αφορά στις συνήθειες του αναγνωστικού κοινού και στις προσφερόμενες ευκαιρίες που εμφανίστηκαν μετά και την εκτεταμένη ψηφιοποίηση που σημειώθηκε καθολικά στις βιομηχανίες των Μέσων. Τα ψηφιακά περιοδικά αποτελούν ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επικοινωνιακό όχημα και μία ενεργή επέκταση του παραδοσιακού έντυπου περιοδικού. Τα εργαλεία που προσφέρει πλέον η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη εξασφαλίζουν την ενεργότερη εμπλοκή του αναγνωστικού κοινού στη διαμόρφωση του περιεχομένου του ψηφιακού περιοδικού, ενώ παράλληλα προσφέρουν πιο ουσιαστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους διαφήμισης και διανομής της ύλης. Εν μέσω μίας εποχής, όπου η ανησυχία για το μέλλον των έντυπων εκδόσεων συνεχώς εντείνεται, τα περιοδικά πόλης, που αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό από τα ψηφιακά Μέσα κάνουν από την πλευρά τους σημαντικά βήματα προς τις ψηφιακές εκδόσεις, επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητά τους και αναδιαμορφώνοντας τους θεσμικούς δεσμούς μεταξύ του ιδίου του Μέσου και των κοινοτήτων που εξυπηρετεί. Μέσα από την παρούσα διπλωματική έρευνα χαρτογραφούνται τα ποικίλα βήματα που έγιναν προς την μετατόπιση του τοπικού περιοδικού Τύπου στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα σε σχέση με το πως η προσαρμογή στο ψηφιακό περιβάλλον επικοινωνίας έχει επαναπροσδιορίσει τη σχέση του περιοδικού πόλης με την τοπική κοινότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία προέκυψαν μέσα από την ποιοτική ανάλυση των τοπικών δημοσιευμάτων τεσσάρων περιοδικών ψηφιακής μορφής, όπως επίσης και από συνεντεύξεις με τους εκδότες των εν λόγω περιοδικών που εκδίδονται στην Π.Ε. των Σερρών ανέδειξαν πως η ψηφιακή μετατόπιση του τοπικού περιοδικού Τύπου των Σερρών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και πως οι εκδότες κάνουν χρήση της περιορισμένης τους διαδικτυακής παρουσίας για να παράσχουν κοινοτική δημοσιογραφία η οποία προέρχεται από την τοπική κοινότητα και απευθύνεται στην τοπική κοινότητα, ωστόσο ψηφιακά αδυνατεί να διαδράσει με αυτή.
  • Today’s magazine industry is adapting rapidly to incorporate new technologies, changes in readers’ habits, and opportunities newly available due to shifts in complementary media industries. Digital magazines are a growing vehicle of communication, and an active supplement to the traditional print magazine. With the help of growing technology, many trends seen in digital magazines help engage readers further and offer more substantial means of advertising. In an atmosphere that remains anxious about the future of print publishing, city magazines that face hard competition from digital media, are taking serious steps towards digital publishing, redefining the very concept of a magazine and reorganizing the institutional ties between the media itself and the communities it serves. This research maps the various steps taken towards city-magazine's digitalization and asks how the adaptation to the digital communication environment has re-defined the relationship with the communities they serve. The findings, that resulted through a thematic analysis of local articles of four digitally published magazines and in-depth interviews with city and regional magazine editors in the city of Serres suggest that the publishers use their limited online presence to provide a community journalism that is inherently built for—but struggling with—local interactivity.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές