ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 1. MSc thesis
 2. ΖΟΥΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΕΥΛΑΜΠΙΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΒΕΓΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΚΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
 9. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ | ΠΟΛΥΜΕΣΑ | ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ | ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΙΔΗΣΗ
 10. 5
 11. 26
 12. Περιέχει: εικόνες
  • Διανύουμε αναμφισβήτητα μια εποχή κατά την οποία η εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στο χώρο της δημοσιογραφίας. Η μετάβαση από τα παραδοσιακά μέσα, όπως ο Τύπος, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, στα νέα μέσα καθώς οι περισσότεροι, εάν όχι όλοι, επιλέγουν το διαδίκτυο για την ενημέρωση τους από όπου κι αν βρίσκονται οδήγησε στη δημιουργία της σύγκλισης. Είναι γεγονός, πως σε αυτήν τη νέα εποχή το κοινό αναζητά τη γρήγορη είδηση και δεν είναι σε θέση να περιμένει το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση ή την έκδοση της εφημερίδας όπως συνέβαινε κάποτε. Παράλληλα, πέρα από την ταχύτητα της είδησης, η διαδικτυακή είδηση τις περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνει πέρα από κείμενο και κάποιο πολυμεσικό στοιχείο, όπως εικόνα,βίντεο,ήχο, που αυξάνει σημαντικά το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Σημαντική συμβολή σε αυτήν την αλλαγή κατέχει και η ραγδαία ανάπτυξη και η αυξανόμενη δημοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα στον άλλοτε παθητικό αναγνώστη να γίνεται ο ίδιος παραγωγός ειδήσεων ή/και ακόμη να συμμετέχει ενεργά στη παραγωγή της είδησης σε συνεργασία με τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Συνεπώς έχουν δημιουργηθεί νέοι ρόλοι για τους δημοσιογράφους οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι απαραίτητο να έχουν και τις τεχνολογικές γνώσεις που θα τους καθιστούν ικανούς να σταθούν στις απαιτήσεις της δημοσιογραφίας της σύγκλισης. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις τεχνολογίες παραγωγής ενός πολυμεσικού ρεπορτάζ καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η διάδοση του στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα, ενώ παρατίθενται και σχετικά παραδείγματα. Αρχικά γίνεται αναλυτική αναφορά στους ορισμούς και τα χαρακτηριστικά των πολυμέσων, καθώς επίσης γίνεται λόγος για τα κοινωνικά μέσα με ιδιαίτερη έμφαση στα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην συνέχεια γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις περιόδους της δημοσιογραφίας ενώ επίσης αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής είδησης.
  • We are undoubtedly in a time when the evolution of technology and especially of the Internet has brought about radical changes in the field of journalism. The transition from traditional media such as press, television and radio to the new media as most, if not all, choose the internet to be informed, has led to the creation of convergence. It is a fact that in this new era, people are looking for the quick news and are unable to wait for the newscast on the TV or the newspaper version as it once did. At the same time, besides the speed of the news spread, web news often include text and multimedia elements such as images, videos, audio, which greatly increase the interest of the reader. An important contribution to this change is also the rapid growth and the increasing popularity of social media tools that enable the former passive reader to become himself the news producer and / or even to actively participate in news production in collaboration with professional journalists. New roles have therefore been created for journalists who, among other things, need to have the technological knowledge that will enable them to stand up to the demands of convergence journalism. This diploma thesis deals with the technologies that produce a multimedia report as well as the ways in which it is disseminated on the internet and social media, and examples are given. Initially, the definitions and characteristics of multimedia are analyzed, as well as social media, with particular emphasis on the most popular social networking tools. Then a historical review of the periods of journalism follows and also the characteristics of the online news.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.