Η αντιμετώπιση του κατηγορουμένου από τα εγχώρια ΜΜΕ

How local media treat the accused (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κόγκα, Ασπασία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 Ιουλίου 2019 [2019-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Χρονάκη, Δέσποινα
 8. Τσαλίκη, Λίζα | Βαμβακάς, Βασίλειος
 9. δημοσιογραφία | κατηγορούμενος | κοινωνική αναπαράσταση | δεοντολογία
 10. 16
 11. 36
 12. 0
  • Οι εγκληματικές ειδήσεις (crime news) αποτελούν σημαντικό τμήμα της καθημερινής ειδησεογραφίας. Βασικός άξονας του παρουσιαζόμενου εγκλήματος θεωρείται ο κατηγορούμενος. Η παρουσίαση αυτού από τα Μέσα εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη και ερμηνεία του τρόπου παρουσίασης του κατηγορουμένου από τα εγχώρια ΜΜΕ, υπό το πρίσμα της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση και θα διατυπωθούν οι κυρίαρχες επιστημολογικές προσεγγίσεις. Περίπτωση έρευνας θα αποτελέσει η υπόθεση του επιχειρηματία ενεχυροδανειστή Ριχάρδου Μυλωνά που, κατά το Νοέμβριο 2018, συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίου χρυσού. Θα επιλεχθούν δημοσιεύματα εφημερίδων του ηλεκτρονικού Τύπου, μέσα από τα οποία θα διαπιστωθεί αν ο κατηγορούμενος παρουσιάζεται με τρόπο σύμφωνο με τους υφιστάμενους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και θα ερμηνευθεί η κατασκευή της κοινωνικής και επαγγελματικής του εικόνας μέσω αυτών.
  • Criminality is an important part of daily news. The main axis of the crime presented is the accused. His representation by the Media depends on a multitude of factors. The present paper aims to study and interpret how the accused is presented by domestic Media in the light of journalistic ethics and ethics. A bibliographic overview will be made and the dominant epistemological approaches will be formulated. A case of investigation will be the case of the pawnbroker entrepreneur Rihardos Mylonas, who was arrested in November 2018 for involvement in a criminal organization of gold smuggling. E-press newspapers will be selected to determine whether the accused is presented in a manner consistent with the existing ethical and ethical rules and interprets the construction of his social and professional image through them.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.