Στο διάβα της Κλεαρέτης Δίπλα-Μαλάμου: από την ειρωνεία του Καρυωτάκη στην αναγνώριση της γυναικείας γραφής της

By the passage of Kleareti Dipla-Malamou: from Karyotakis’ irony to the recognition of her female writing (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 February 2024
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΔΗΜΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΔΗΜΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου | Έμφυλες αναπαραστάσεις | Φεμινισμός | Κατοχή-Αντίσταση | Κώστας Καρυωτάκης | 20ός αιώνας
 10. Δημιουργική Γρα΄φή / ΔΓΡ60, ΔΓΡ52
 11. 55
 12. 0
 13. Περιλαμβάνει εικόνες (12)
 14. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας / Αντιγόνη Βλαβιανού, Γεωργία Γκότση, Κατερίνα Καρακάση, Δημήτρης Καργιώτης, Θεόδωρος Κατσικάρος, Ιουλία Πιπινιά, Δέσποινα Προβατά, Αγγελική Σπυροπούλου.
  • Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημιουργικής Γραφής, η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται με κύριο άξονα την ανάδειξη της περίπτωσης της Κλεαρέτης Δίπλα-Μαλάμου, της πρώτης Ελληνίδας συγγραφέα που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών και έμελλε, παρόλα αυτά, να αποτυπωθεί στη λογοτεχνική μνήμη μέσω της αιχμηρής ποιητικής αναφοράς του Κώστα Καρυωτάκη. Βασικό σημείο του θεωρητικού μέρους της εργασίας, αποτελούν οι κοινωνικές προεκτάσεις του έργου της Λευκαδίτισσας ποιήτριας και πεζογράφου που απασχόλησε τον κόσμο των γραμμάτων από τις αρχές μέχρι τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα. Με πολύτιμο οδηγό το πλούσιο υλικό που άφησε παρακαταθήκη η ίδια η συγγραφέας, εντοπίζονται οι αντικατοπτρισμοί της πολιτικής ιδεολογίας και της κοινωνικής ευαισθησίας της στις λογοτεχνικές της επιλογές και αναφορές. Η προσέγγιση της γυναικείας γραφής της επιτυγχάνεται μέσω της εμβάθυνσης στη λογοτεχνική φωνή των ηρωίδων της και στις συνθήκες του κόσμου που τις περιβάλλει, αλλά και στη φεμινιστική αρθρογραφία της Δίπλα-Μαλάμου. Οι σχέσεις των δύο φύλων, ο έρωτας και το βίωμα της θηλυκότητας εξετάζονται υπό το πρίσμα της γυναικείας πένας της μέσα στο ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικοπολιτικό και λογοτεχνικό πλαίσιο της εποχής της. Η εργασία ολοκληρώνεται με το δημιουργικό μέρος, το οποίο αποτελείται από το τρίπρακτο θεατρικό έργο Στο διάβα της. Με αφετηρία στο σήμερα και σε μια πραγματική συνθήκη στο νησί της λογοτέχνιδας, το έργο ταξιδεύει στον χρόνο, σμίγοντας εποχές της ιστορίας, πρόσωπα της λογοτεχνίας και ήρωες των έργων της Κλεαρέτης Δίπλα-Μαλάμου, με αφορμή μια φοιτητική εργασία Δημιουργικής Γραφής.

  • For the purposes of this Master of Arts in Creative Writing, this thesis elaborates on highlighting the case of Kleareti Dipla-Malamou, the first female Greek author awarded by the Academy of Athens, who, however, was meant to remain imprinted in the literary memory through Kostas Karyotakis’ sharp poetic reference. The social implications of the work of the Lefkadian poetess and prosaist that concerned the world of literature from the early until the middle of the 20th century, constitutes the salient point of the theoretical part of the thesis. With the rich material, that the author herself left as a heritage, being a valuable guide, the reflections of her political ideology and her social sensibility are pointed in her literary choices and references. Approaching her female writing is succeeded through the immersion in the literary voice of her female characters and the world that surrounds them, but also in the feminist journaling of Dipla-Malamou. Gender relations, love and the experience of femininity are examined through the prism of her female writing within the wider historical, socio-political and literary frame of her era. The dissertation concludes with the creative part, which consists of the three-act play By her passage. With its beginning taking place nowadays and under a current circumstance at the author’s island, the work goes back in time, uniting historical eras, people of the literary world and characters from Kleareti Dipla-Malamou’s works, with a student’s thesis in Creative Writing as the initial motive.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές