Λογοτεχνία τρόμου και μυστηρίου: Φεμινιστικές προσεγγίσεις της femme fatale στο έργο των Gillian Flynn και Stieg Larsson

Thriller and crime fiction: Α feminist theory analysis of the “femme fatale” in the work of Stieg Larsson and Gillian Flynn. (english)

 1. MSc thesis
 2. Τσολάκη, Χρυσάνθη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 4 March 2024
 5. 77
 6. Μιχαϊλίδου, Άρτεμις
 7. Αντωνιάδου, Ολυμπία | Βλαβιανού Δετζώρτζη, Αντιγόνη
 8. Φεμινιστική θεωρία | Λογοτεχνία τρόμου | Λογοτεχνία μυστηρίου | Femme fatale | Feminist theory | Thriller | Mystery
 9. 48
 10. 30
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία, έγινε μια προσπάθεια να εφαρμοστεί η φεμινιστική θεωρία σε συνάφεια με το στερεότυπο της Femme Fatale, όπως εμφανίζεται στην λογοτεχνία τρόμου και μυστηρίου. Για τους λόγους αυτούς έγινε μια αναδρομή στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος και της εξέλιξης της φεμινιστικής θεωρίας. Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποια παραδείγματα από την εμφάνιση λογοτεχνικών χαρακτήρων που φέρουν κοινά χαρακτηριστικά με την Femme Fatale, όπως η Βαμπ, πριν και κατά τη διάρκεια του ρεύματος της γοτθικής λογοτεχνίας. Εξετάζεται το ρεύμα της «σκληρής» αστυνομικής λογοτεχνίας και της λογοτεχνίας νουάρ, που είναι η «γενέτειρα» του στερεότυπου της μοιραίας γυναίκας, όπως υπάρχει και μέχρι σήμερα. Παράλληλα, γίνεται μια απόπειρα να καταγραφεί η επιρροή του δευτέρου ρεύματος του φεμινισμού σε σχέση με την φεμινιστική αστυνομική λογοτεχνία νουάρ και τις αλλαγές που έφερε τόσο στην εκπροσώπηση των γυναικών στο κείμενο, όσο και στην εμφάνιση γυναικών συγγραφέων. Καταγράφονται κάποια από τα κοινά στοιχεία που παρουσιάζονται σε κάθε ρεύμα όσον αφορά την Femme Fatale, τον τρόπο που παρουσιάζεται, τα κίνητρα και την κατάληξή της. Γίνεται μια προσπάθεια εφαρμογής της φεμινιστικής θεωρίας στα πρόσωπα των Λίσμπετ Σαλάντερ, από την τριλογία Millenium του Στιγκ Λάρσον, και στις Άμα Κρέλιν και Έιμι Νταν από τα βιβλία της Τζίλιαν Φλιν, Αιχμηρά Αντικείμενα και το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε. Η εστίαση γίνεται στο πώς χρησιμοποιούν την εξωτερική τους εικόνα και το πώς η εικόνα αυτή προσλαμβάνεται από τους άλλους, ούτως ώστε να επιτευχθεί η αντιστροφή των δυνάμεων εξουσίας του φύλου. Τέλος, παρουσιάζεται ένα διήγημα που μιμείται, όσο μπορεί, τη γραφή του Στιγκ Λάρσον, τοποθετώντας την Λίσμπετ Σαλάντερ στον ελλαδικό χώρο.
  • In this thesis, an attempt has been made to apply feminist theory in relation to the stereotype of the Femme Fatale as it appears in horror and mystery literature. For these reasons, a review was made of the history of the feminist movement and the evolution of feminist theory. Following are some examples of the appearance of literary characters that share characteristics with the Femme Fatale, such as the Vamp, before and during the wave of Gothic literature. The genre of "hard" detective fiction and noir literature is examined, which is the "birthplace" of the femme fatale stereotype, as it still exists today. Additionally, an attempt is made to record the influence of the second wave of feminism in relation to the feminist detective noir literature and the changes it brought both to the representation of women in the text, and to the appearance of female writers. The thesis lists some of the commonalities presented in each wave regarding the Femme Fatale, how she is presented, her motivations, and her ending, and attempts to apply feminist theory to the characters of Lisbeth Salander, from Stieg Larsson’s Millennium trilogy, and to Amma Crellin and Amy Dunne from Gillian Flynn’s books, Sharp Objects and Gone Girl. The focus is on how they use their external image and how that image is perceived by others, in order to achieve a reversal of gender power. Finally, a short story is presented that imitates, as much as it can, the writing of Stieg Larsson, placing Lisbeth Salander in the Greek space.
 11. Hellenic Open University
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.