Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

NEGOTIATING HISTORICAL TRAUMA THROUGH DIGITAL NARRATIVE: FROM PONTO AND ASIA MINOR TO THE OCCUPATION AND THE HOLOCAUST (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 February 2024
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΛΑ
 8. Καλασαρίδου Σωτηρία + Μουλά Ευαγγελία + Καπλάνης Αναστάσιος
 9. Ιστορικό τραύμα, προφορικές μαρτυρίες, δημόσια ιστορία, Δημιουργική Γραφή, Ψηφιακή Αφήγηση, ιστορική συνείδηση, ιστορική ενσυναίσθηση
 10. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. 2
 12. 63
 13. 5
  • Η παρούσα εργασία διερευνά το ιστορικό τραύμα μέσα από την ψηφιακή αφήγηση με τη μέθοδο του project. Επιδιώκει να εμπλέξει βιωματικά τους μαθητές στη μελέτη ιστορικών γεγονότων ιδωμένων μέσα από την οπτική της προσωπικής μαρτυρίας και να τους οδηγήσει στη σύνθεση Δημιουργικών αφηγήσεων και ιστοριών εμπνευσμένων από τις προφορικές μαρτυρίες όσων βίωσαν και εσωτερίκευσαν αυτά τα τραυματικά γεγονότα. Η γενοκτονία των Ποντίων και η Μικρασιατική Καταστροφή, η γερμανική κατοχή, ο μεγάλος λιμός του 1941-42 και οι μαζικές εκτελέσεις  Ελλήνων όπως η σφαγή του Διαστόμου, και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων αποτελουν τραυματικά γεγονότα που δε σημάδεψαν και μετάλλαξαν μόνο όσους τα βίωσαν, αλλά και ολόκληρη τη μετέπειτα πορεία της Ελλάδας. Η πολυεπίπεδη προσέγγιση αυτών των τραυμάτων μέσα από την προφορική ιστορία και την μικροϊστορία και ο μετασχηματισμός των ατομικών ιστορίων αρχικά σε Δημιουργικές μυθοπλαστικές αφηγήσεις και στη συνέχεια σε ψηφικά podcast αποσκοπεί στη βιωματική και δημιουργική επαφή των μαθητών με τις πρωτογενείς πηγές της προφορικής ιστορίας και στην διανοητική και συναισθηματική συμμετοχή τους με το  ιστορικό παρελθόν. 

  • Τhis work explores the historical trauma through digital storytelling with thw project method. It seeks to experientially engage students in the study of historical events seen through the lens of personal testimory and lead them to compose Creative narratives and stories inspired by the oral accounts of those who experienced and internalized these traumatic events. The genocide of Pontians and the Asia Minor Catastrophe, the German occupation, the great famine of 1941-42 and the mass executions of Greeks such as the massacre of Distomos and the Holocaust of the Jews are traumatic events that did not mark and mutate only those who experienced them, but also the entire subsequent course of Greece. The multi-layered approach to these traumas through oral history and the transformation of individual stories first into Creative Fiction Narratives and then into digital podcasts aims to engage students experientially and creatively with primary sources of oral history and intellectually and their emotional involvement in the knowledge and understanding of the past

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές